Tin tổng hợp
 
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu báo cáo quy hoạch xây dựng trụ sở làm việc Văn phòng đại diện của các cơ quan nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh
7/14/09 12:00 AM

Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, UBND TP. Hồ Chí Minh khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch xây dựng trụ sở làm việc Văn phòng đại diện của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh theo hướng tập trung thành Khu liên cơ quan văn phòng đại diện trong quý III/2009

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 9/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách để đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc sắp xếp lại xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2009.

* Về kế hoạch hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở năm 2009, Thủ tướng giao Bộ Tài chính xem xét, bố trí ứng trước vốn dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, 2011 nêu tại Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 1/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo tiến độ thực hiện, bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ và quy định Luật Ngân sách nhà nước.

Theo : www.chinhphu.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE