Tin chi tiết
 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, 9 tháng đầu năm 2018 và triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP
9/25/18 2:00 PM

Bộ Xây dựng đã có Công văn 2373/BXD-KHTC gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018.  

 
Toàn văn chi tiết xem tệp đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(Phu_luc_tinh_hinh_thuc_hien_NQ_25092018.xlsx) Tải về
(BC_NQ_01,_KTXH_thang_9,_9_thang_25092018.docx) Tải về
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE