Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngành XDVN
 
Ngành Xây dựng Quảng Trị những dấu ấn qua mỗi thời khắc
4/26/18 2:32 PM

Trong suốt 60 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Xây dựng luôn giữ vững và khẳng định được vị trí, vai trò là một ngành kinh tế mũi nhọn, là lực lượng chủ yếu trong việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho xã hội, điều kiện tiên quyết để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ông Lê Công Định – Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị.

Trong dòng chảy ấy, ngành Xây dựng Quảng Trị đã đoàn kết, vượt qua bao khó khăn, thách thức, mang lại nhiều thành quả được xã hội ghi nhận. Và cứ đi qua mỗi thời khắc, ngành Xây dựng Quảng Trị lại ghi được những dấu ấn thật đáng trân trọng.

Năm 1989 (Năm tái lập lại tỉnh Quảng Trị) đến năm 1997, Sở Xây dựng thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chủ yếu là quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực xây dựng và quản lý sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp trực thuộc.

Trong điều kiện hạn chế về cơ sở vật chất và đội ngũ nhân lực, Sở đã chủ động, sáng tạo, tranh thủ sự lãnh chỉ đạo của các cấp, từng bước tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất, kinh doanh. Các doanh nghiệp trong Ngành dần dần hoạt động ổn định, ngày càng phát triển về số lượng và năng lực sản xuất kinh doanh.

Về lực lượng sản xuất kinh doanh, trong giai đoạn này, ngành Xây dựng đã phát triển lên hơn 20 đơn vị cả trong và ngoài quốc doanh; với khoảng 4.000 công nhân viên chức, người lao động; hoạt động trên các lĩnh vực tư vấn, sản xuất – kinh doanh vật liệu xây dựng, xây dựng dân dụng – công nghiệp (DDCN) và dịch vụ đô thị.

Nhiều đơn vị đã đạt được những kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh ấn tượng như: Cty Xi măng Quảng Trị (tiền thân là Nhà máy Xi măng Đông Hà), đơn vị được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới; Các Cty gạch ngói Vĩnh Đại, Cty khai thác đá Quảng Trị đã chủ động đổi mới, hiện đại hóa dây chuyền công nghệ, mở rộng sản xuất, không những đáp ứng đủ nhu cầu trong tỉnh mà còn cung ứng ra thị trường các tỉnh lân cận, nâng cao đời sống cho hàng trăm công nhân; Cty Phát triển và Kinh doanh nhà từ một đơn vị xây lắp khiêm tốn trở thành đơn vị thi công đầu đàn trong lĩnh vực DDCN; Cty cấp nước Quảng Trị từ một xí nghiệp nhỏ, có công suất 10.000m3/ngày đêm, lấy nước mặt từ sông Vĩnh Phước cấp cho thị xã Đông Hà thường xuyên đối mặt với nổi lo hạn hán, nhiễm mặn đã trở thành một Cty lớn mạnh, khai thác nhiều nguồn nước mặt, nước ngầm, đảm bảo cung cấp nước sạch cho nhiều đô thị và vùng phụ cận.

Tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND ban hành nhiều Nghị quyết, Quyết định, văn bản quản lý, hướng dẫn trong các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị, nhà ở công sở, thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng, trong đó có những Đề án, Chương trình lớn như Nghị quyết số 06-NQ/TU năm 2002 của Tỉnh ủy Quảng Trị về quy hoạch, quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị tỉnh Quảng Trị đến năm 2010. Nghị quyết số 02-NQ/TU năm 2016 về phát triển đô thị tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2021, định hướng đến năm 2025. Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND năm 2013; Chỉ thị số 11/2013/CT-UBND năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác lập, quản lý và giám sát thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; các đề án nâng cấp đô thị; Các chương trình phát triển nhà ở, công sở; Các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch ngành, quy hoạch chi tiết đã góp phần tích cực thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Công tác phổ biến, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động xây dựng được chú trọng, như: Luật Xây dựng; Luật Quy hoạch; Luật Nhà ở; Luật Kinh doanh bất động sản; Các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng.
 

Một góc TP Đông Hà.

Sau 29 năm, hệ thống đô thị của tỉnh được đầu tư xây dựng với quy mô phù hợp, vừa bảo đảm tính kế thừa bản sắc văn hóa dân tộc, vừa thể hiện được tính hiện đại của đô thị mới.

Các đô thị đảm bảo công năng và chức năng trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội vừa đảm bảophát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh của từng vùng.

Tỉnh Quảng Trị cơ bản đã hình thành 2 chuỗi đô thị theo các trục Bắc - Nam và Đông - Tây với tổng số 13 đô thị, gồm: 01 đô thị loại III, 01 đô thị loại IV và 11 đô thị loại V. Tổng dân số đô thị là 177.681 người (chiếm 29,2% dân số toàn tỉnh). Chỉ tiêu điểm đô thị đạt 2,74 đô thị trên 1.000km2.

Công tác quy hoạch đã thực sự đi trước một bước, đóng vai trò định hướng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, làm cơ sở để đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều kết quả đã đạt được từ công tác quy hoạch trong thời gian qua trong đó phải nói đến Quy hoạch chung các đô thị, các khu, cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, các quy hoạch ngành và quy hoạch nông thôn mới.

Trên địa bàn tỉnh đã hình thành 03 Khu công nghiệp, quy mô 643ha; Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo, quy mô 15.804ha. Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, quy mô 23.792ha, bao gồm 17 xã, thị trấn thuộc 3 huyện đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào danh sách các khu Kinh tế trọng điểm Bắc Trung bộ. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp, khu kinh tế từng bước được đầu tư đồng bộ, đã thu hút được nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước.

Hệ thống nhà ở, công sở và thị trường bất động sản có nhiều chuyển biến. Cùng với quá trình đô thị hóa đang diễn ra trên cả nước, trong thời gian qua tốc độ xây dựng mới, cải tạo hệ thống nhà ở đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được diễn ra với tốc độ nhanh, nhiều công trình có quy mô lớn, kiến trúc đẹp, đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, làm thay đổi bộ mặt kiến trúc đô thị theo hướng hiện đại, văn minh.

Nhiều chương trình, đề án, quỹ tình nghĩa đã tạo điều kiện cho người nghèo và đối tượng có thu nhập thấp được ổn định về chổ ở, tạo điều kiện công ăn việc làm, từ đó ổn định đời sống nâng cao thu nhập đảm bảo ổn định xã hội, phát triển kinh tế. Tổng số kinh phí thực hiện nhà ở xã hội trong thời gian vừa qua lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Hiện nay toàn tỉnh có 10 hệ thống cấp nước sạch tập trung, tổng công suất thiết kế là 50.500 m3/ngày đêm, đảm bảo cung cấp nước sạch cho hầu hết các đô thị. Mạng lưới cấp nước được mở rộng cả ở đô thị và nông thôn, số hộ sử dựng từng bước gia tăng.

Áp lực và chất lượng nước sạch đều đảm bảo các yêu cầu theo quy định. Đến nay, tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch là 90,5%, tổng sản lượng nước thương phẩm khu vực đô thị và vùng phụ cận năm 2017 đạt 13,65 triệu m3.
Hệ thống thoát nước tại các đô thị từng bước được nâng cấp thông qua nhiều nguồn vốn kết hợp.

TP Đông Hà đã xây dựng được 67,2km đường ống thoát nước và đưa Dự án thoát nước, thu gom và xử lý nước thải công suất 10.000m3/ngày đêm vào hoạt động.

Thị xã Quảng Trị đã từng bước xây dựng hệ thống thoát nước mưa và nước thải, với chiều dài 6,5km, dự án Xây dựng và đưa vào hoạt động dự án xử lý nước thải công suất 5.000m3/ngày đêm. Các đô thị còn lại hệ thống thoát nước cơ bản hoàn thành tại khu vực trung tâm.

Chất thải rắn đô thị đã được thu gom và xử lý, tỷ lệ thu gom trung bình tại khu vực đô thị khoảng 90%, trong đó: TP Đông Hà thu gom 9/9 phường (82/83 khu phố được thu gom); thị xã Quảng Trị có tỷ lệ thu gom khoảng 85%. Nhiều dự án về môi trường đang được triển khai, khi hoàn thành sẽ nâng cao tỷ lệ chất thải rắn được xử lý.

Hệ thống giao thông giao thông đô thị từng bước cứng hóa với nhiều hình thức và nguồn vốn khác nhau, bao gồm nguồn xã hội hoá. Môi trường đô thị, chiếu sáng đô thị có nhiều tiến bộ, cơ bản đã đạt tiêu chí: sáng, xanh, sạch, đẹp.

Công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị đã đi vào trật tự ý thức về xây dựng và phát triển đô thị của người dân được nêu cao, không còn công trình xây dựng không phép, sai phép.

Lĩnh vực quản lý vật liệu xây dựng được tăng cường, công tác quy hoạch vật liệu, định hướng phát triển vật liệu được chú trọng, đặc biệt là các dự án lớn đã được quy hoạch vào phát triển vật liệu xây dựng, như dự án sản xuất xi măng tại Tân Lâm, huyện Cam Lộ, công suất thiết kế 1,8 triệu tấn/năm; dự án sản xuất xi măng tại Tà Rùng, huyện Hướng Hóa, công suất thiết kế 3 triệu tấn/năm; dự án nhà máy sản xuất vôi công nghiệp công suất 6 vạn tấn/năm; Đến thời điểm hiện tại, hàng năm trên địa bàn tỉnh sản xuất khoảng trên 200 triệu viên gạch, hơn 1 triệu m3 đá, 13 triệu m3 nước thương phẩm, 30 vạn tấn xi măng…

Thời gian tới, sẽ có nhiều vận hội, khó khăn và thách thức. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao với tinh thần quyết tâm, sáng tạo, phát huy những thành tích đã đạt được, lãnh đạo Sở Xây dựng Quảng Trị kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên toàn Ngành đoàn kết, thống nhất ý chí, nỗ lực phấn đấu, phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những tồn tại, thực hiện tốt nhất sự chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự chỉ đạo chuyên môn của Bộ Xây dựng, sự hỗ trợ giúp đỡ của các sở, ban, ngành, chính quyền và nhân dân các địa phương để ngành Xây dựng vững bước tiến lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lê Công Định - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị


Theo báo Xây dựng


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE