Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngành XDVN
 
Quảng Bình: Ngành Xây dựng đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, kỷ cương và phát triển bền vững
4/2/18 9:19 AM

Thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng luôn được lãnh đạo Sở, ngành Xây dựng quan tâm, chỉ đạo, triển khai mạnh mẽ trong toàn ngành

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và Kế hoạch 5 năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 và thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của Ngành (29/4/1958 - 29/4/2018), Sở Xây dựng phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn ngành với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, kỷ cương và phát triển bền vững”.

Ngành Xây dựng là một ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, với trọng trách là lực lượng chủ yếu trong việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá của tỉnh, với lực lượng đông đảo gồm hàng nghìn cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân lao động, ngày và đêm luôn hăng say lao động tại các cơ quan, đơn vị, nhà máy, công trường xây dựng trên khắp cả tỉnh.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, lãnh đạo Sở Xây dựng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai mạnh mẽ, toàn diện phong trào thi đua yêu nước với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực quản lý của Ngành. Qua đó, đã khơi dậy trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến; nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (29/4/1958 - 29/4/2018), Sở Xây dựng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành phát huy tinh thần yêu nước và truyền thống vẻ vang của ngành Xây dựng, đồng lòng, đoàn kết, phát huy trí tuệ, nỗ lực cao nhất, vượt qua khó khăn, thử thách, hăng hái thi đua lao động, học tập, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua và tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Xây dựng với các nội dung cụ thể:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tổ chức tuyên truyền, sinh hoạt chính trị trong toàn Ngành nhằm nâng cao nhận thức và vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, ý thức tự giác và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể; tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, lao động hăng hái thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và Kế hoạch 5 năm của ngành Xây dựng.

2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua đã phát động, cụ thể hóa theo các lĩnh vực, chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, đơn vị nhằm đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tập trung thi đua, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần xây dựng nền hành chính năng động, hiện đại.

3. Tổ chức tuyên truyền, sinh hoạt trong toàn cơ quan, đơn vị về lịch sử, truyền thống của Ngành nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tạo động lực hăng hái thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2018.

4. Tham gia tích cực các hoạt động văn nghệ, thể thao nhằm tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

5. Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Xây dựng tại trụ sở cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp hoạt động xây dựng bằng các hình thức panô, áp phích…


Theo sxd.quangbinh.gov.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE