Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngành XDVN
 
Cty CP Sông Đà 9: Nâng cao năng lực, tăng năng suất, thu nhập
2/12/18 11:00 AM

Năm 2017, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng có rất nhiều khó khăn, thách thức. Với quyết tâm cao và những nỗ lực phấn đấu, tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên Cty CP Sông Đà 9 đã vượt qua khó khăn và hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng. Cty đã đảm bảo tiến độ các công trình Nậm Nghiệp 1, Nậm Thuen 1, Pa Ke, Sơn Giang…; tích cực tìm kiếm việc làm mở ra nhiều công trình thi công, đủ việc làm cho năm 2018; thực hiện sắp xếp lại tổ chức sản xuất, tăng cường công tác đào tạo nhân lực; thường xuyên kiểm tra, phân tích hoạt động kinh tế của các đơn vị; tiến độ dự án đang bám theo kế hoạch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành: Hoàn thiện công tác giao ban trực tuyến trên 4 điểm cầu; lắp đặt và kết nối hệ thống camera quan sát hiện trường thi công các công trình; thực hiện tốt dân chủ cơ sở, đảm bảo chế độ chính sách và quan tâm đến đời sống người lao động; đáp ứng cơ bản về việc làm với mức thu nhập bình quân người lao động hơn 8 triệu đ/người/tháng.

Ngay từ đầu năm, Ban Tổng giám đốc Cty đã nhận thức rằng đây là một năm có rất nhiều khó khăn đối với TCty Sông Đà cũng như Cty CP Sông Đà 9. Hầu hết các công trình có giá trị lớn thuộc ngành nghề truyền thống đang trong giai đoạn hoàn thành.

Việc triển khai thi công được thực hiện trên nhiều công trường: Thủy điện Nậm Nghiệp 1, Nam thuen 1, Tân Thượng, Sơn Giang, Xekaman 1, Đắc Mi 2 và thủy điện Pake đã gây khó khăn cho công tác quản lý điều hành.

Nhưng dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy TCty Sông Đà, Ban Thường vụ Đảng ủy và HĐQT Cty, cùng với sự nỗ lực của các thành viên Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc chức trách nhiệm vụ của mình trong việc triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017. Trên cơ sở nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị và thị trường, tập thể Ban Tổng giám đốc đưa ra các giải pháp, biện pháp tích cực phù hợp nhất, đảm bảo cho nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả, 976,6 tỷ đồng (đạt 89% kế hoạch), doanh thu 912 tỷ đồng (đạt 92%), lợi nhuận 88,3 tỷ đồng (đạt 103%), thu nhập bình quân 8,79 triệu đ/người/ tháng.

Trong năm qua Cty đã thực hiện bổ sung công tác quy hoạch cán bộ chủ chốt trong toàn Cty; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho 14 lượt cán bộ; tuyển dụng được 294 người; tổ chức thi nâng bậc thợ cho 71 công nhân; nâng bậc lương gián tiếp cho 45 người; chuyển xếp lương cho 258 người; cử 82 lượt người tham dự các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và lý luận chính trị; giải quyết chế độ hưu trí, thai sản, tử tuất bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Các đơn vị trong Cty được củng cố và đáp ứng được với nhiệm vụ SXKD, góp phần tích cực cho việc đảm bảo tiến độ thi công tại các công trình. Đồng thời, tập trung xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh; coi trọng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý, kinh doanh và ứng xử trong Cty.

Bộ máy làm công tác kỹ thuật có đủ trình độ, năng lực công tác để đáp ứng yêu cầu của công việc được giao. Nghiên cứu, áp dụng thành công biện pháp để thi công RCC theo phương pháp đổ mái nghiêng. Đảm bảo chất lượng và tiến độ các công trình.

Năm 2017, Cty đã tham gia đấu thầu thành công một số gói thầu, trong đó điển hình là gói thầu F2: Cải tạo kênh thuộc dự án cải thiện môi trường nước TP.HCM lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ. Hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan để triển khai dự án thủy điện Pake; Năm 2017 đã thực hiện đầu tư 193,6 tỷ đồng tại dự án thủy điện Pake. Đã ký hợp đồng gói cung cấp thiết bị cơ điện nhà máy thủy điện Pake.

Năm 2018, đặt ra cho Cty nhiều thuận lợi nhưng còn nhiều thách thức, tuy nhiên thuận lợi là cơ bản, đặc biệt là từ đầu năm Cty đã có 100% hợp đồng việc làm cho cả năm. Cty đặt ra nhiệm vụ SXKD với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2018: giá trị SXKD 1.072,20 tỷ đồng (trong đó sản xuất công nghiệp 218 tỷ đồng); doanh thu 983,94 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 88,4 tỷ đồng; nộp ngân sách 69,43 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động 8,9 triệu đ/người/tháng.

Đảng bộ Cty xác định chủ đề hành động của năm là “Nâng cao năng lực quản trị và năng suất lao động để đảm bảo hiệu quả”; những nhiệm vụ trọng tâm trong SXKD và các giải pháp thực hiện gồm: sắp xếp, đổi mới và tái cấu trúc DN, tiếp thị đấu thầu và thị trường, công tác quản lý cơ giới - vật tư, công tác kỹ thuật công nghệ, an toàn, công tác kế hoạch - chiến lược, tài chính tín dụng…


Theo báo Xây dựng


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE