Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngành XDVN
 
Sở Xây dựng Quảng Bình: Quản lý xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị
3/27/18 11:00 AM

Trong những năm qua quá trình đô thị hoá đã và đang diễn ra nhanh chóng trên phạm vi của cả nước, nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị như hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, thu gom và xử lý chất thải rắn . . của các đô thị, đặc biệt các đô thị tỉnh lỵ được đầu tư xây dựng, cải tạo và phát triển khá nhanh, bước đầu đã góp phần phục vụ sản xuất, đời sống của người dân đô thị và đang từng bước hoàn thiện để đảm bảo một cơ sở vật chất thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, làm tiền đề để nâng cao điều kiện sống góp phần xoá đói giảm nghèo của người dân cũng như tạo lập một nền tảng phát triển đô thị bền vững.

Đối với tỉnh Quảng Bình, trong những năm trở lại đây công tác quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật rất được chú trọng quan tâm. Để giúp UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng này, Sở Xây dựng thường xuyên nghiên cứu tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bản để phân công, phân cấp quản lý như: phân công, phân cấp quản lý cây xanh, Quy định phân công, phân cấp quản lý đường đô thị; quy chế quản lý hoạt động thoát nước, quy chế quản lý chất thải rắn; lập quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh; xây dựng cơ sở dữ liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị để tổ chức quản lý. Đồng thời thường xuyên phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra việc quản lý và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn, phối hợp với UBND thành phố Đồng Hới tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý vận hành hệ thống thoát nước đô thị, cây xanh, điện chiếu sáng. Ngoài ra, Sở Xây dựng đã phối hợp với các ngành, các địa phương trong việc lập quy hoạch, lập dự án, giải quyết các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình HTKT có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế xã hội tỉnh như: Nâng cấp Quốc lộ 1A; cầu Nhật Lệ II; đường Trần Hưng Đạo kéo dài, đường 60m xã Bảo Ninh; đường Thống Nhất; dự án khu nhà ở phía Bắc đường Lê Lợi; khu nhà ở phía Bắc đường Trần Hưng Đạo; Dự án Khu nhà ở thương mại tại phường Đức Ninh Đông, Khu đô thị tại phường Phú Hải, hiện nay đang tham mưu UBND tỉnh kêu gọi các nhà đầu tư thực hiện thêm nhiều dự án Khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn toàn tỉnh theo hình thức xã hội hóa, góp phần cải thiện cảnh quan môi trường, nâng cao chất lượng sống của người dân đô thị và góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh. Ngoài ra, còn phối hợp với các ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt các dự án lớn như: Dự án thoát nước và vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới; Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới; dự án thoát nước và vệ sinh môi trường thị trấn Ba Đồn; các dự án HTKT xây dựng huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch.

Trong số các dự án trọng điểm, nổi bật là Dự án thoát nước và vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới. Đây cũng là một trong những công trình góp phần quan trọng trong việc nâng cấp thành phố Đồng Hới và được công nhận là đô thị loại II. Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng cơ bản giải quyết được vấn đề ngập úng vào mùa mưa lũ trên địa bàn thành phố với 17 tuyến cống dọc theo các trục đường được đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa. Vấn đề về vệ sinh môi trường cũng đã được cải thiện đáng kể, hệ thống thoát nước và thu gom nước thải vừa hoàn thành trong thời gian gần đây đã hạn chế được nguồn thải ra môi trường xung quanh, góp phần vào việc đảm bảo vệ sinh môi trường thành phố ngày càng sạch đẹp. Đã tổ chức đấu nối vào hệ thống nước thải cho tổng cộng 13.218 hộ gia đình và 1.457 tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, với 36 trục đường chính có tuyến cống thoát nước thải và hàng chục các tuyến đường ngõ, xóm khác được đầu tư xây dựng hệ thống thu gom nước thải. Tổng cộng toàn bộ dự án giai đoạn II đã xây dựng được 7.566 km đường cống thoát nước mưa, 26.248 km đường cống thoát nước thải chính và 17.469 km tuyến cống R3 thu gom nước thải.

Hệ thống cấp nước sinh hoạt được chú trọng đầu tư nhằm đảm bảo cung cấp nước sạch phục vụ nhu cầu dùng nước sinh hoạt và sản xuất của các tổ chức, cá nhân. Sở Xây dựng đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình để tổ chức thỏa thuận vị trí xây dựng các tuyến ống cấp nước (đặc biệt là mạng lưới cấp III) đối với các khu vực, tuyến đường chưa có điều kiện đầu tư xây dựng theo quy hoạch nhằm giải quyết nhu cầu dùng nước rất bức thiết cho các khu vực đang thiếu nước hoặc nguồn nước xung quanh bị ô nhiễm không sử dụng được. Từ năm 2011 đến năm nay đã được đầu tư xây dựng hơn 120.000 km đường ống cấp nước (có đường kính từ D63 - D250mm) trên địa bàn toàn tỉnh, tăng phạm vi bao phủ dịch vụ, khai thác có hiệu quả công suất của các dự án cấp nước đã đầu tư.


Theo Sở XD Quảng Bình


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE