Tin chi tiết
 
Quyết định tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 150 cá nhân thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP
11/30/17 10:42 AM

Ngày 24/11/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1218/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 150 cá nhân thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và nhiều năm liên tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng gồm:

Cơ quan Tổng công ty
1. Bà Trần Thị Thanh Bình, Cán sự, Phòng Tổ chức Nhân sự
2. Bà Hoàng Ngọc Tú, Cử nhân, Phòng Kinh tế Kỹ thuật
3. Bà Trương Thu Thủy, Kỹ sư, Phòng Kinh tế Kỹ thuật
4. Bà Nguyễn Thanh Hương, Kỹ sư, Phòng Kinh tế Kỹ thuật
5. Ông Võ Thanh Hải, Kỹ sư, Phòng Kinh tế Kỹ thuật
6. Ông Đỗ Xuân Thu, Kỹ sư, Phòng Kinh tế Kỹ thuật
7. Ông Phạm Trung Thành,  Kỹ sư, Phòng Kinh tế Kỹ thuật
8. Ông Trần Thanh Sơn, Kỹ sư, Phòng Kinh tế Kỹ thuật
9. Bà Lê Thu Hồng, Cử nhân, Phòng Pháp chế Thẩm định
10. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Cử nhân, Phòng Pháp chế Thẩm định
11. Bà Ngô Thị Thắng, Cử nhân, Phòng Pháp chế Thẩm định
12. Bà Trần Quỳnh Hương, Phó Chánh Văn phòng
13. Bà Đào Việt Yến, Chuyên viên, Văn phòng Cơ quan
14. Bà Trần Thị Diệu Lành, Cử nhân, Văn phòng đại diện Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh
15. Ông Nguyễn Xuân Thông, Phó Giám đốc Ban điều hành Lilama Dự án xây dựng nhà Quốc Hội
16. Bà Trần Thị Thanh Thủy, Chuyên viên, Ban dự án Điện Uông Bí
17. Ông Trần Đình Dương, Chuyên viên, Ban dự án Điện Uông Bí
18. Ông Đoàn Ngọc Lâm, Kỹ sư, Ban dự án Điện Sông Hậu 1
19. Ông Phạm Ngọc Thành, Công nhân, Kỹ thuật Ban dự án Điện Sông Hậu 1
20. Ông Phạm Văn Hội, Công nhân, Kỹ thuật Ban dự án Điện Sông Hậu 1.

Công ty Cổ phần Lilama 5
21. Ông Phạm Văn Nghị, Công nhân kỹ thuật Hàn, Đội Hàn
22. Ông Phan Anh Tú, Công nhân kỹ thuật Hàn, Đội Hàn
23. Ông Đỗ Mai Lương, Công nhân kỹ thuật Hàn, Đội Hàn
24. Ông Hồ Dũng Hà, Công nhân kỹ thuật Hàn, Đội Hàn
25. Ông Lê Văn Tuân, Công nhân kỹ thuật Hàn, Đội Hàn
26. Ông Lê Đình Hùng, Công nhân kỹ thuật Hàn, Đội Hàn.

Công ty Cổ phần Lilama 7
27. Ông Mai Huy Hùng, Công nhân, Công trình Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân
28. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Công nhân, Công trình Nhiệt điện Thái Bình - Đội lắp máy số 3.
Công ty Cổ phần Lilama 10
29. Cao Tuấn Mai, Cử nhân Luật.

Công ty Cổ phần Lilama 18
30. Ông Trịnh Văn Tương, Phó phòng Cung ứng vật tư
31. Ông Lê Tấn Nam, Công nhân Kỹ thuật, Đội công trình số 2
32. Ông Hoàng Ngọc Chất, Cử nhân Tài chính, Phòng Quản lý máy
33. Bà Nguyễn Thị Liệu, Lao động phổ thông, Phòng Tổ chức Hành chính
34. Ông Trần Thanh Danh, Công nhân Kỹ thuật, Xí nghiệp Lắp máy 18-2
35. Ông Huỳnh Ngọc Dũng, Công nhân Kỹ thuật, Xí nghiệp Lắp máy 18/3
36. Ông Phạm Văn Được, Bảo vệ, Xí nghiệp Lắp máy 18/3
37. Ông Trần Sỹ Thúy, Công nhân Kỹ thuật, Đội công trình số 8
38. Ông Lê Trọng Toàn, Công nhân Kỹ thuật, Nhà máy chế tạo kết cấu thép và Thiết bị cơ khí
39. Ông Hoàng Minh Thanh, Cử nhân Kinh tế, Phòng Tổ chức Hành chính
40. Ông Đỗ Minh Trí, Phó Tổng giám đốc
41. Ông Nguyễn Khắc Thành, Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy, Giám đốc Nhà máy chế tạo kết cấu thép và thiết bị cơ khí
42. Ông Vương Đắc Dũng, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Trưởng Ban An toàn
43. Bà Dương Thu Hồng, Cử nhân Luật, Trưởng phòng Pháp chế hợp đồng
44. Ông Trần Vĩnh Thọ, Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy, Phó phòng Kinh tế kỹ thuật
45. Ông Nguyễn Văn Dũng, Kỹ sư điện, Đội công trình số 2
46. Ông Hoàng Văn Anh, Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy, Nhà máy chế tạo kết cấu thép và thiết bị cơ khí
47. Ông Nguyễn Văn Uyên, Công nhân Kỹ thuật, Đội công trình số 2
48. Ông Lê Ngọc Lợi, Công nhân Kỹ thuật, Đội công trình số 2
49. Ông Phan Quốc Phong, Công nhân Kỹ thuật, Đội công trình số 5
50. Ông Nguyễn Văn Xuân, Công nhân Kỹ thuật, Đội công trình số 5
51. Ông Lê Phước Đôn, Công nhân Kỹ thuật Sửa chữa, Đội công trình số 7
52. Ông Tạ Văn Chí, Công nhân Kỹ thuật, Đội công trình số 7
53. Ông Nguyễn Đức Thiện, Công nhân Kỹ thuật, Đội công trình số 9
54. Ông Nguyễn Văn Ky, Lái xe, Nhà máy chế tạo kết cấu thép và thiết bị cơ khí
55. Ông Nguyễn Văn Quý, Công nhãn kỹ thuật Cơ khí, Nhà máy chế tạo kết cấu thép và thiết bị cơ khí
56. Ông Ngô Văn Ngôn, Kỹ sư Xây dựng, Nhà máy chế tạo kết cấu thép và thiết bị cơ khí
57. Ông Phạm Quốc Huy, Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy, Nhà máy chế tạo kết cấu thép và thiết bị cơ khí
58. Ông Phạm Văn Sáng, Công nhân kỹ thuật Hàn, Nhà máy chế tạo kết cấu thép và thiết bị cơ khí
59. Ông Nguyễn Viết Phong, Công nhân Kỹ thuật, Nhà máy chế tạo kết cấu thép và thiết bị cơ khí
60. Ông Nguyễn Thanh An, Kỹ sư Điện, Phòng Kinh tế Kỹ thuật
61. Ông Đỗ Ngọc Hoài, Cử nhân Kinh tế, Phòng Cung ứng vật tư
62. Ông Hồ Quốc Hùng, Lái xe, Xí nghiệp Lắp máy 18/3
63. Ông Lê Văn Đăng, Công nhân Kỹ thuật, Xí nghiệp Lắp máy 18/3
64. Ông Vũ Tiến Dũng, Công nhân Kỹ thuật, Xí nghiệp Lắp máy 18/3
65. Ông Nguyễn Văn Chung, Bảo vệ, Xí nghiệp Lắp máy 18/3
66. Ông Nguyễn Văn Khánh, Lái xe, Xí nghiệp Lắp máy 18/3.

Công ty Cổ phần Lilama 69-2
67. Ông Nguyễn Văn Long, Phó phòng Kinh doanh.

Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy
68. Ông Đinh Ngọc Cương, Công nhân Hàn
69. Ông Vũ Ngọc Anh Lưu, Công nhân Hàn
70. Ông Nguyễn Văn Luận, Công nhân - Phay kim loại
71. Ông Phan Chiến Thắng, Công nhân Hàn
72. Bà Nguyễn Thị Loan, Công nhân Lắp máy
73. Bà Vũ Thị Nga, Công nhân Lắp ống
74. Bà Đỗ Lan Anh, Cử nhân Tài chính tín dụng.

Công ty Cổ phần Lilama 45-1
75. Ông Vũ Minh Hậu, Công nhân Kỹ thuật, Nhà máy cơ khí
76. Ông Lưu Minh Thông, Công nhân Kỹ thuật, Nhà máy cơ khí
77. Ông Lê Quang Hòa, Công nhân Kỹ thuật, Nhà máy cơ khí
78. Ông Vũ Thanh Phóng, Công nhân Kỹ thuật, Nhà máy cơ khí
79. Ông Trần Vĩnh Cảnh, Công nhân Kỹ thuật, Nhà máy cơ khí
80. Ông Đinh Xuân Cảnh, Công nhân Kỹ thuật, Nhà máy cơ khí
81. Ông Tạ Văn Hiệu, Công nhân Kỹ thuật, Nhà máy cơ khí
82. Ông Nguyễn Đức Hợp, Công nhân Kỹ thuật, Nhà máy cơ khí
83. Ông Nguyễn Đức Văn, Công nhân Kỹ thuật, Nhà máy cơ khí
84. Ông Đặng Văn Hiệp, Công nhân Kỹ thuật, Nhà máy cơ khí
85. Ông Cao Tiến Thành, Công nhân Kỹ thuật, Nhà máy cơ khí
86. Ông Nguyễn Hữu Long, Công nhân Kỹ thuật, Nhà máy cơ khí
87. Ông Lê Chân Thịnh, Công nhân Kỹ thuật, Nhà máy cơ khí
88. Ông Đào Việt Hoàn, Công nhân Kỹ thuật, Nhà máy cơ khí
89. Ông Nguyễn Thiện Liên, Công nhân Kỹ thuật, Nhà máy cơ khí
90. Ông Lê Đình Phụng, Công nhân Kỹ thuật, Nhà máy cơ khí
91. Ông Lê Tiến Thức Công nhân Kỹ thuật, Nhà máy cơ khí
92. Ông Mai Văn Bảng Công nhân Kỹ thuật, Nhà máy cơ khí
93. Ông Trần Doãn Dũng, Công nhân Kỹ thuật, Nhà máy cơ khí
94. Ông Phạm Xuân Thế, Công nhân Kỹ thuật, Nhà máy cơ khí
95. Ông Lê Đức Thuận, Công nhân Kỹ thuật, Nhà máy cơ khí
96. Ông Vũ Văn Huấn, Công nhân Kỹ thuật, Nhà máy cơ khí
97. Ông Nguyễn Văn Công, Công nhân Kỹ thuật, Nhà máy cơ khí
98. Ông Trần Thanh Hải, Công nhân Kỹ thuật, Nhà máy cơ khí
99. Ông Lương Thế Hòa, Công nhân Kỹ thuật, Nhà máy cơ khí
100. Ông Nguyễn Hữu Hải, Công nhân Kỹ thuật, Nhà máy cơ khí
101. Ông Dương Đình Chiến, Công nhân Kỹ thuật, Nhà máy cơ khí
102. Ông Hoàng Văn An, Công nhân Kỹ thuật, Nhà máy cơ khí
103. Ông Nguyễn Tất Hoạt, Công nhân Kỹ thuật, Nhà máy cơ khí
104. Ông Ngô Văn Thuần, Công nhân Kỹ thuật, Nhà máy cơ khí
105. Ông Nguyễn Đình Xuyên, Công nhân Kỹ thuật, Nhà máy cơ khí
106. Ông Nguyễn Xuân Vinh, Công nhân Kỹ thuật, Nhà máy cơ khí
107. Ông Phan Giáp, Công nhân Kỹ thuật, Nhà máy cơ khí
108. Ông Nguyễn Phú Quy,  Công nhân Kỹ thuật, Nhà máy cơ khí
109. Ông Hoàng Văn Thỉnh, Công nhân Kỹ thuật, Nhà máy cơ khí
110. Ông Nguyễn Hữu Tâm, Kỹ sư cơ khí, Đội Lắp máy 10
111. Ông Trịnh Minh Phép, Công nhân Kỹ thuật, Đội Lắp máy 10
112. Ông Nguyễn Huy Thông, Công nhân Kỹ thuật, Đội Lắp máy 10
113. Ông Nguyễn Nam Giang, Công nhân Kỹ thuật, Đội Lắp máy 10
114. Ông Vũ Văn Chính, Công nhân Kỹ thuật, Đội Lắp máy 10
115. Ông Hoàng Sông Hà, Công nhân Kỹ thuật, Đội Lắp máy 10
116. Ông Bùi Đức Hòa, Công nhân Kỹ thuật, Đội Lắp máy 10
117. Ông Nguyễn Như Ánh, Công nhân Kỹ thuật, Đội Lắp máy 10
118. Ông Phạm Quang Thía, Công nhân Kỹ thuật, Đội Lắp máy 10
119. Ông Phạm Văn Chiến,  Kỹ sư Cơ khí, Đội Lắp máy 9
120. Ông Đặng Quốc Thức, Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Đội Lắp máy 9
121. Ông Hoàng Văn Huỳnh, Kỹ sư Xây dựng, Đội Lắp máy 9
122. Ông Nguyễn Thế Minh, Công nhân Kỹ thuật, Đội Lắp máy 9
123. Ông Lâm Văn Năm, Công nhân Kỹ thuật, Đội Lắp máy 9
124. Ông Lê Xuân Phú, Công nhân Kỹ thuật, Đội Lắp máy 9
125. Ông Phan Văn Viện, Công nhân Kỹ thuật, Đội Lắp máy 9
126. Ông Nguyễn Minh Châu, Công nhân Kỹ thuật, Đội Lắp máy 9
127. Ông Tống Văn Long, Công nhân Kỹ thuật, Đội Lắp máy 9
128. Ông Phạm Văn Vàng, Công nhân Kỹ thuật, Đội Lắp máy 9
129. Ông Trần Trọng Đông, Công nhân Kỹ thuật, Đội Lắp máy 9
130. Ông Trần Quang Hải, Công nhân Kỹ thuật, Đội Lắp máy 9
131. Ông Tôn Quang Thanh, Công nhân Kỹ thuật, Đội Lắp máy 9
132. Ông Đặng Thế Hòa, Công nhân Kỹ thuật, Đội Lắp máy 9
133. Ông Hồ Tuấn Ngọc, Công nhân Kỹ thuật, Đội Lắp máy 9
134. Ông Nguyễn Hữu Phong, Công nhân Kỹ thuật, Đội Lắp máy 9
135. Ông Nguyễn Đình Chương, Công nhân Kỹ thuật, Đội Lắp máy 9
136. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Công nhân Kỹ thuật, Đội Lắp máy 9
137. Ông Nguyễn Văn Cừ, Công nhân Kỹ thuật, Đội Lắp máy 9
138. Ông Đoàn Văn Duyệt, Công nhân Kỹ thuật, Đội Lắp máy 9
139. Ông Phạm Sỹ Minh, Công nhân Kỹ thuật, Đội Lắp máy 9
140. Ông Đinh Văn Ngọ, Công nhân Kỹ thuật, Đội Lắp máy 9
141. Ông Đặng Ngọc Tân, Công nhân Kỹ thuật, Đội Lắp máy 9
142. Ông Phạm Văn Bảo, Công nhân Kỹ thuật, Đội Lắp máy 9
143. Ông Phạm Văn Quang, Công nhân Kỹ thuật, Đội Lắp máy 9
144. Ông Trương Văn Ba, Công nhân Kỹ thuật, Đội Lắp máy 9
145. Ông Hoàng Văn Huy, Công nhân Kỹ thuật, Đội Lắp máy 9
146. Ông Nguyễn Văn Thắng, Công nhân Kỹ thuật, Đội Lắp máy 9
147. Ông Lê Xuân Cường, Công nhân Kỹ thuật, Đội Lắp máy 9
148. Ông Hoàng Văn Sáu, Kỹ sư, Đội Lắp máy 6
149. Ông Phan Bùi Hoàng, Công nhân Kỹ thuật, Đội Lắp máy 6
150. Ông Phạm Xuân Bình, Công nhân Kỹ thuật, Đội Lắp máy 6.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1218/QĐ-BXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE