Tin chi tiết
 
Quyết định tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 27 tập thể thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP
11/30/17 9:03 AM

Ngày 24/11/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1215/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 27 tập thể thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016 gồm:

Cơ quan Tổng công ty
1. Phòng Tổ chức Nhân sự
2. Phòng Kinh tế Kỹ thuật
3. Phòng Tài chính Kế toán
4. Phòng Quản lý Cơ giới
5. Văn phòng Cơ quan
6. Ban Dự án Điện Vũng Áng 1
7. Ban Dự án Điện Sông Hậu 1
8. Ban Dự án Lọc dầu Nghi Sơn
9. Ban Dự án Điện Thái Bình 2.

Công ty Cổ phần Lilam 18
10. Phòng Công Thanh Đảng
11. Phòng Kinh tế Kỹ thuật
12. Phòng Tài chính Kế toán
13. Phòng Quản lý máy
14. Phòng Tổ chức Hành chính
15. Đội Công trình số 1
16. Đội Công trình số 9
17. Phòng Cung ứng Vật tư.

Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện
18. Phòng Tổ chức Hành chính
19. Phòng Tài chính Kế toán
20. Phòng Thiết bị Vật tư
21. Phòng Kinh tế Kỹ thuật
22. Đội NDT số 1 (ô. Trần Trung Hiếu)
23. Đội NDT số 5 (ô. Minh)
24. Đội NDT số 6 (ô. Vũ Quang Hưng).

Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama
25. Phòng Tổ chức Hành chính
26. Phòng Kế hoạch Vật tư
27. Phòng Tài chính Kế toán.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Quyết định 1215/QĐ-BXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE