Tin chi tiết
 
Báo cáo tình hình công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2017
8/31/17 10:04 AM

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Văn bản số 6081/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 27/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lập và gửi báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2017, Bộ Xây dựng tổng hợp tình hình theo yêu cầu như sau: 

 Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_56-BXD-BC_04082017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE