Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
 
Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 của Bệnh viện Xây dựng
4/5/19 3:19 PM

Ngày 04/4/2019, Bệnh viện Xây dựng đã có Quyết định 74/QĐ-BVXD về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2018.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_74-QD-BVXD_04042019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE