Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
 
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018, trình Bộ Xây dựng phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2019 của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam
12/21/18 4:12 PM

Ngày 19/12/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn số 2376/BXD-QLDA về kế hoạch Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018, trình Bộ Xây dựng phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2019 của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BC KQSXKD 2018 VICEM.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE