Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
 
Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp và báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp
12/31/18 4:00 PM

Ngày 28/12/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn số 3337/BXD-QLDN về việc báo cáo tình hình thực hiện CPH và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BC tình hình CPH va thoai von 2018.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE