Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
 
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 của Tổng công ty VICEM
5/25/18 7:00 AM

Ngày 24/5/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1209/BXD-QLDA về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 của Tổng công ty VICEM.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(Phe duyet KHSXKD VICEM 2018.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE