Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
 
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP
1/25/18 2:05 PM

Nội dung Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 (đã được kiểm toán) xem tại tệp đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BCTC hop nhat nam 2017_ TCTXDBD.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE