Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
 
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 của Tổng Công ty Sông Đà và Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng Công ty Sông Đà
11/17/17 2:05 PM

Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về việc công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước, Tổng Công ty Sông Đà báo cáo các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 của Tổng Công ty Sông Đà.

- Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng Công ty Sông Đà.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1452-TCT-CLDT_14092017.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE