Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
 
Báo cáo tài chính Quý III năm 2017 của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam
11/14/17 11:04 AM

Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam thực hiện công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2017 như nội dung tệp đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BC tai chinh Quy III nam 2017_IDICO.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE