Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
 
Lộ trình triển khai tổ chức chào bán cổ phần thỏa thuận cổ phần không bán hết của Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV
11/15/17 10:05 AM

Lộ trình triển khai tổ chức chào bán cổ phần thỏa thuận cổ phần không bán hết của Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV (IDICO).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(Lo trinh.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE