Tuyên truyền không thuốc lá
 
Thực thi hiệu quả Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá
5/25/16 5:04 PM

Trong nội dung Công văn số 4109/VP-KGVX, ban hành ngày 23/5, UBND TP Hà Nội yêu cầu sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện, thị xã tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2016.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được công văn của Bộ Y tế về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2016, trong đó, nhấn mạnh: Các địa phương tăng cường tuyên truyền về các địa điểm cấm hút thuốc; quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương, người đứng đầu, người quản lý các địa điểm cấm hút thuốc lá; quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng chống tác hại thuốc lá... Tổ chức các hội thảo, hội nghị phổ biến nội dung Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; tiếp tục chỉ đạo đưa nội dung phòng chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị. Đưa quy định về việc hạn chế hoặc không hút thuốc trong các đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư vào hương ước.

Chỉ đạo các sở Y tế, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe phát các tin bài về tác hại của sử dụng thuốc lá; tình hình thực thi môi trường không khói thuốc; các mô hình, tấm gương cơ quan đơn vị thực hiện tốt các quy định về môi trường không khói thuốc, tấm gương cá nhân bỏ thuốc. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc tại các nơi làm việc, nhà hàng, trên các phương tiện giao thông công cộng và các địa điểm theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá. Không cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc lá theo đúng quy định tại Khoản 2, Điều 25 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá… Thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở: Văn hóa và Thể thao, Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện, thị xã, sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố liên quan triển khai thực hiện nội dung đề nghị của Bộ Y tế; đề xuất dự thảo văn bản UBND thành phố chỉ đạo trên địa bàn, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố và Bộ Y tế đúng quy định…


Theo Hà Nội Portal


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE