Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cư tri tỉnh Kiên Giang trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
8/13/19 4:50 PM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 6225/VPCP-QHĐP ngày 12/7/2019 với nội dung kiến nghị: “Cử tri phản ánh, hiện nay đối với các dự án đầu tư nhà ở và nghĩa trang trong Luật Đất đai không quy định về thời hạn khi phê duyệt tuy nhiên, trong Luật Đầu tư năm 2014 thì quy định về thời gian, gây khó khăn trong việc phê duyệt của các cơ quan chuyên môn tại địa  phương. Do đó, đề nghị Chính phủ trình Quốc hội sớm có hướng sửa đổi, bổ sung cho thống nhất và tạo thuận lợi cho địa phương trong áp dụng thực hiện”.

Về vấn đề này, ngày 13/8/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1898/BXD-QLN xin được trả lời như sau:

Hiện nay, các cơ quan có thẩm quyền đang triển khai nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Xây dựng...theo chương trình sửa đổi, bổ sung pháp luật của Quốc hội. Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến phản ánh của cử tri tỉnh Kiên Giang và sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét trong quá trình sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên trong thời gian tới.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1898/BXD-QLN.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE