Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV
8/2/19 2:05 PM

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 199/BDN ngày 12/6/2019 của Ban Dân nguyện - Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về việc trả lời kiến nghị của Cử tri tỉnh Hà Tĩnh với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ xây dựng nghiên cứu, sửa đổi việc phân cấp công trình công nghiệp (hạng mục đường dây và trạm biến áp) tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016, vì quy định cấp III đối với công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp 35 kV và cấp IV đối với công trình đường dây và trạm biến áp <35 kV là chưa có cơ sở, dẫn đến còn nhiều khó khăn, bất cập trong thực tiễn về công tác quản lý quy hoạch”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1815/BXD-GĐ xin được trả lời như sau:

Phân cấp công trình cấp III đối với công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp 35 kV và cấp IV đối với công trình đường dây và trạm biến áp <35 kV được căn cứ theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 32, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Quy định này cũng phù hợp với chủ trương của Chính phủ về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1815/BXD-GĐ.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE