Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị cử tri Thành phố Hải Phòng gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 7
7/25/19 4:37 PM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV về dự án Luật Kiến trúc do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị:“Về dự án Luật Kiến trúc: Cử tri phản ánh, ngày 07/4/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2010/NĐ-CP về Quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị. Tuy nhiên, dự thảo Luật Kiến trúc chưa có nội dung quy định về kiến trúc công trình ngầm. Đề nghị bổ sung nội dung này trong Luật để bảo đảm quản lý kiến trúc của các công trình ngầm, đặc biệt công trình ngầm đô thị (tàu điện ngầm, bãi đỗ xe ngầm, khu vui chơi giải trí…)”

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1731/BXD-QHKT (25/7) xin dược trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14: “Công trình kiến trúc là một hoặc tổ hợp công trình, hạng mục công trình được xây dựng theo ý tưởng kiến trúc hoặc thiết kế kiến trúc”. Công trình ngầm được xây dựng theo ý tưởng kiến trúc hoặc thiết kế kiến trúc là công trình kiến trúc và được quản lý theo quy định của Luật Kiến trúc. Đối với công trình kiến trúc ngầm, ngoài việc tuân thủ các quy định tại quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia còn phải thực hiện theo quy định của Luật Kiến trúc, cụ thể tại Điều 4. Nguyên tắc hoạt động kiến trúc; Điều 11. Yêu cầu đối với kiến trúc đô thị, kiến trúc nông thôn; Điều 12. Thiết kế kiến trúc; Quy chế quản lý kiến trúc quy định tại Điều 14 và các quy định liên quan khác trong Luật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1731/BXD-QHKT.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE