Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV
7/25/19 2:09 PM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung "Kiến nghị điều chỉnh, bổ sung Luật Nhà ở năm 2014 theo các nội dung sau:

+ Điểm a Khoản 1 Điều 108 Luật Nhà ở năm 2014 quy định “Đối với căn hộ, phần diện tích khác trong nhà chung cư mà chủ đầu tư bán, cho thuê mua thì chủ đầu tư phải đóng 2% giá trị căn hộ hoặc diện tích khác bán, cho thuê mua; khoản tiền này được tính vào tiền bán, tiền thuê mua nhà mà người mua, thuê mua phải đóng khi nhận bàn giao và được quy định rõ trong hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua”. Quy định này sẽ tạo gánh nặng cho người mua, thuê mua căn hộ; đồng thời tại thời điểm này cũng chưa cần sử dụng đến quỹ bảo trì của nhà chung cư (do vẫn trong giai đoạn bảo hành theo trách nhiệm của chủ đầu tư nhà chung cư);

+ Điểm b Khoản 1 Điều 108 Luật Nhà ở năm 2014 quy định “Đối với căn hộ, phần diện tích khác trong nhà chung cư mà chủ đầu tư giữ lại không bán, không cho thuê mua hoặc chưa bán, chưa cho thuê mua tính đến thời điểm bàn giao đưa nhà chung cư vào sử dụng, trừ phần diện tích thuộc sở hữu chung thì chủ đầu tư phải đóng 2% giá trị căn hộ, phần diện tích giữ lại; phần giá trị này được tính theo giá bán căn hộ có giá cao nhất của nhà chung cư đó”. Tuy nhiên, đối với phần diện tích làm nơi để xe (tầng hầm hoặc tại các vị trí khác) thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư mà áp dụng theo quy định trên thì chưa phù hợp, do giá trị kinh tế phần diện tích này mang lại thấp hơn giá trị diện tích căn hộ. Do đó, cần xem xét quy định đóng kinh phí bảo trì đối với diện tích làm nơi để xe (tầng hầm hoặc tại các vị trí khác) thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư. Đồng thời, quy định việc chủ đầu tư phải đóng 2% giá trị căn hộ cao nhất đối với phần diện tích chủ đầu tư giữ lại không bán, không cho thuê mua hoặc chưa bán, chưa cho thuê mua tính đến thời điểm bàn giao đưa nhà chung cư vào sử dụng. Điều này khó thực hiện vì thông thường chủ đầu tư không thực hiện nội dung này, nếu có thực hiện sẽ gây khó khăn về kinh tế cho chủ đầu tư trong trường hợp chỉ mới bán được một số lượng căn hộ nhỏ. Vì vậy, kiến nghị chỉ thực hiện nội dung này khi ban quản trị nhà chung cư được thành lập và khi tiến hành quyết toán số liệu kinh phí bảo trì nhà chung cư giữa chủ đầu tư và ban quản trị.”

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1727/BXD-QLN (25/7) xin được trả lời như sau:

Đối với các kiến nghị nêu trên của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng xin ghi nhận, tổng hợp, đề xuất việc tiếp thu và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định khi sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở 2014 theo chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1727/BXD-QLN.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE