Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 7
7/19/19 3:06 PM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị: “Cử tri phản ánh mức cho vay 25 triệu đồng/nhà để hỗ trợ theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ là quá thấp so với chi phí thực tế. Đề nghị xem xét nâng mức hỗ trợ cho vay nhằm giúp người nghèo có nhà an toàn, ổn định”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1685/BXD-QLN ngày 19/7/2019 trả lời như sau:

Theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, bên cạnh mức cho vay ưu đãi mỗi hộ gia đình được vay ưu đãi 25 triệu thì cần có sự tham gia đóng góp của gia đình, dòng họ và cộng đồng để các hộ gia đình có thể xây dựng một ngôi nhà có diện tích tối thiểu 24m2, tuổi thọ trên 10 năm, có giá thành xây dựng khoảng 40 triệu đồng. Mức vay ưu đãi 25 triệu/hộ cơ bản phù hợp với đa số đối tượng tại các vùng miền trên cả nước. Riêng với trường hợp hộ nghèo tại vùng sâu, vùng xa, hộ già cả, neo đơn... gặp khó khăn trong việc xây dựng nhà ở thì Ủy ban nhân dân cấp xã có thể phối hợp cùng với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại địa phương và các tổ chức đoàn thể khác tham gia hỗ trợ ngày công, vật liệu hoặc kinh phí xây dựng để góp phần giảm chi phí, nâng cao chất lượng nhà ở cho các hộ gia đình được hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng cần chủ động cân đối, bố trí một phần kinh phí từ ngân sách của địa phương và kêu gọi cộng đồng, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tham gia giúp đỡ thêm để các hộ nghèo có thêm kinh phí xây dựng nhà ở.

Về đề nghị nâng hạn mức cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống, Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến của cử tri tỉnh Đắk Lắk để tổng hợp, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1685/BXD-QLN.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE