Trả lời cử tri
 
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh tỉnh Vĩnh Long
1/5/18 4:23 PM

Bộ Xây dựng vừa có văn bản 19/BXD-QHKT gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long trả lời cử tri phản ảnh: “Đề nghị nên quy định công khai, minh bạch đối với các khu quy hoạch để người dân bị ảnh hưởng chủ động hơn trong cuộc sống sinh hoạt, đầu tư xây dựng và an tâm lao động sản xuất, đồng thời có biện pháp xử lý thích đáng những cá nhân và tập thể không làm đúng quy định”.  

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, vấn đề công khai, minh bạch đối với các khu quy hoạch được thể hiện thông qua việc lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình lập, thẩm định quy hoạch và tổ chức công bố công khai sau khi quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các nội dung trên được quy định rõ tại các Điều 16, 17, 40, 41, 42 và 43 Luật Xây dựng năm 2014 và các Điều 20, 21, 53, 54 và 55 Luật Quy hoạch đô thị.

Ngoài ra, Điều 16 Luật Quy hoạch đô thị cũng quy định một trong các hành vi bị cấm là “Từ chối cung cấp thông tin, trừ trường hợp thông tin thuộc bí mật nhà nước; cung cấp sai thông tin về quy hoạch đô thị”.

Ngày 14/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, khẳng định vai trò của công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng cổng thông tin điện tử quốc gia về quy hoạch đô thị.

Như vậy, trên thực tế, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã quy định cụ thể việc công bố công khai quy hoạch. Tuy nhiên, trong khâu tổ chức thực hiện vẫn còn tình trạng thực hiện chưa nghiêm túc, đầy đủ ở một số địa phương. Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương và các ngành, thực hiện kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện các trường hợp thực hiện chưa nghiêm túc và xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật; đồng thời, tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung các quy định pháp luật liên quan, đảm bảo công khai, minh bạch thông tin quy hoạch, phục vụ tốt phát triển kinh tế xã hội, cuộc sống và sản xuất của nhân dân.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 19/BXD-QHKT. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_19-BXD-QHKT_03012018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE