Trả lời cử tri
 
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII
7/8/16 11:10 AM

Ngày 07/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1384/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII với nội dung :“Cử tri tiếp tục đề nghị quan tâm thực hiện chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có mức thu nhập thấp”.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện để hỗ trợ cho các đối tượng chính sách có khó khăn về nhà ở, trong đó  chương trình phát triển nhà ở xã hội phục vụ các đối tượng thu nhập thấp đã giúp hàng trăm ngàn lượt hộ gia đình có nhà ở ổn định, từng bước nâng cao mức sống. Tuy nhiên, hiện nay nhu cầu về nhà ở xã hội vẫn còn rất lớn, vẫn còn nhiều hộ gia đình không đủ khả năng tự cải thiện nhà ở, đang phải ở trong những ngôi nhà chật chội, chất lượng kém. Nguyên nhân là do nền kinh tế nước ta đang gặp nhiều khó khăn, thu nhập bình quân tính trên đầu người vẫn còn thấp so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Thêm vào đó, tốc độ đô thị hoá nhanh làm cho vấn đề nhà ở đô thị ngày càng trở nên bức xúc, giá nhà đất đô thị thường xuyên có những biến động, theo xu hướng tăng cao, vượt quá khả năng tài chính của bộ phận lớn dân cư (chủ yếu là người có thu nhập thấp).

Để giải quyết nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng chính sách khó khăn, không có khả năng chi trả theo cơ chế thị trường (trong đó có cả các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thu nhập thấp), trong thời gian qua, Bộ Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương nghiên cứu, trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc phát triển nhà ở xã hội. Gần đây nhất, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu soạn thảo để Chính phủ trình Quốc hội khóa XIII thông qua Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 (Luật Nhà ở), trong đó, đã dành riêng một chương của Luật Nhà ở quy định về việc phát triển nhà ở xã hội.

Triển khai Luật Nhà ở và thúc đẩy việc phát triển nhà ở cho các đối tượng chính sách (trong đó có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thu nhập thấp), Bộ Xây dựng đã soạn thảo trình Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Theo đó, Nhà nước có các cơ chế ưu đãi để khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị theo phương thức xã hội hóa. Chính quyền các địa phương căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, có trách nhiệm xác định quỹ đất, xây dựng chương trình, kế hoạch, các cơ chế đặc thù trên địa bàn, kêu gọi và tạo điều kiện để doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã hội. Đối với các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân khi tham gia phát triển nhà ở xã hội thì được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; được miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp; được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội, tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam; được hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án; được dành 20% quỹ nhà, đất để kinh doanh thương mại… Các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội thì được vay vốn ưu đãi với lãi suất thấp và thời hạn vay tối thiểu là 15 năm từ Ngân hàng Chính sách xã hội, các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định… để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội hoặc để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở của mình.  

Với những chính sách nêu trên, Đảng và Nhà nước đã và đang từng bước giải quyết nhu cầu nhà ở cho các đối tượng chính sách khó khăn (trong đó có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thu nhập thấp), góp phần để các đối tượng này ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1384/BXD-QLN.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE