Trả lời cử tri
 
Xử lý nghiêm các chủ thể vi phạm quy định của pháp luật về an toàn trong thi công
3/1/16 3:40 PM

Ngày 29/2/2016, Bộ Xây dựng có văn bản trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bắc Ninh về công tác quản lý an toàn trong thi công xây dựng. Theo đó, cử tri tỉnh Bắc Ninh đề nghị Bộ Xây dựng tăng cường công tác kiểm tra quản lý an toàn thi công tại khu đô thị, tòa nhà chung cư; có các chế tài nghiêm khắc hơn nữa đối với cá nhân, tổ chức vi phạm.

Tại văn bản trả lời, Bộ Xây dựng cho biết: “Bộ Xây dựng với chức năng quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng, trong đó có công tác an toàn trong thi công xây dựng đã triển khai một số công việc như: Ban hành Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 3/12/2010 quy định an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; ban hành Chỉ thị số 03/CT-BXD ngày 11/11/2013 về tăng cường quản lý chất lượng đảm bảo an toàn hệ thống giàn giáo sử dụng trong thi công xây dựng; ban hành Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 2/11/2015 về tăng cường công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN số 18/2014/BXD về an toàn trong thi công xây dựng; rà soát, sửa đổi Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, khai thác, sản xuất, kinh doanh VLXD, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà và công sở, trong đó có vi phạm về an toàn lao động; tổ chức kiểm tra công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng công trình.

Để ngăn ngừa nguy cơ xảy ra sự cố cho các công trình xây dựng, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện tốt các nội dung sau: Các địa phương bố trí đủ cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm công tác an toàn tại Sở Xây dựng và có quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý an toàn trong xây dựng; duy trì thường xuyên việc hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng công trình; kết hợp kiểm tra công tác an toàn lao động với kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình xây dựng thuộc đối tượng các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra; tăng cường thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các chủ thể vi phạm quy định của pháp luật về an toàn trong thi công xây dựng công trình. Tùy theo mức độ vi phạm của nhà thầu mà có các hình thức xử lý như tạm dừng hoặc đề nghị đình chỉ thi công; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, đăng tải thông tin lên trang thông tin điện tử; truy cứu trách nhiệm hình sự cá nhân theo quy định của pháp luật; rà soát, sửa đổi và bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chuẩn kỹ thuật an toàn theo phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình để nâng cao hiệu quả việc phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro cho người lao động; hàng năm chủ động tổ chức tập huấn, huấn luyện về công tác an toàn trong xây dựng và báo cáo về tình hình an toàn lao động trong thi công xây dựng theo quy định.
 

Trần Đình Hà
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE