Tin cải cách hành chính
 
Hà Nội: Phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực công chức, viên chức, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp, chính quyền địa phương
2/7/20 4:01 PM

Ngày 31/01, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 514/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực công chức, viên chức, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp, chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. 

Theo đó, phê duyệt kèm theo Quyết định này 16 quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực công chức, viên chức, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp, chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội, gồm:

Lĩnh vực công chức, viên chức:

Thi tuyển công chức

Tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

Thi nâng ngạch công chức

Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên

Thi tuyển viên chức

Xét tuyển viên chức

Xét tuyển đặc cách viên chức

Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp:

Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Lĩnh vực chính quyền địa phương:

Phân loại đơn vị hành chính cấp xã

Thành lập thôn mới, tổ dân phố mới

Quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện:

Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Giao Văn phòng UBND Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Thành phố theo quy định.


Theo Hà Nội portal 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE