Tin cải cách hành chính
 
Quận Hai Bà Trưng: Đẩy mạnh rà soát, rút ngắn quy trình thực hiện thủ tục hành chính
8/5/19 11:34 AM

6 tháng đầu năm, việc triển khai, thực hiện công tác kiểm soát TTHC, đặc biệt là cải cách TTHC của quận Hai Bà Trưng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc ứng dụng CNTT trong công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông được thực hiện có hiệu quả, nhiều cơ sở dữ liệu lớn và phức tạp của quận như quản lý đất đai, quản lý hộ tịch đã được số hóa, quy trình, kết quả giải quyết TTHC được công khai, minh bạch trên mạng internet phục vụ nhân dân theo dõi và tra cứu.

Đến tháng 6/2019, UBND quận đã niêm yết công khai 238 TTHC thuộc 34 lĩnh vực của các phòng chuyên môn; UBND 20 Phường đã tiến hành niêm yết công khai 144 TTHC thuộc 28 lĩnh vực. Đồng thời, thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ bộ TTHC, các biểu mẫu, phí và lệ phí, các quy trình và hướng dẫn giải quyết TTHC.

Đáng chú ý, kết quả giải quyết TTHC đã có sự chuyển biến rõ rệt, đảm bảo đúng quy định về trình tự, thủ tục, công khai, minh bạch; 100% các bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC đều thực hiện vận hành, triển khai hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp kể từ ngày 26/10/2018; nhiều đơn vị có kết quả giải quyết TTHC đúng hạn đạt tỷ lệ 100%. Một số TTHC đã được rút ngắn so với thời gian quy định (việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối các hộ kinh doanh cá thể được thực hiện ngay trong ngày, việc chứng thực lĩnh vực tư pháp tại quận và các phường đã trả kết quả ngay cho công dân, việc cấp phép xây dựng đã giảm xuống còn 10 ngày). Một số TTHC áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 để giảm thiểu việc đi lại của công dân, công dân có thể nhận kết quả tại nhà, được công dân đánh giá mức độ hài lòng cao.

Để tăng cường tính công khai, minh bạch trong giải quyết các TTHC và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, quận Hai Bà Trưng đã đa dạng nhiều hình thức tiếp nhận ý kiến, phản ánh của công dân, tổ chức với nhiều hình thức như duy trì đường dây nóng, hòm thư góp ý để tiếp nhận góp ý về quy trình, TTHC, các thông tin, phản ảnh của cá nhân, tổ chức về tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà của CB, CC, VC, 100% các đon vị có hòm thư góp ý công khai tại trụ sở làm việc.

Để đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC năm 2019, quận thường xuyên thực hiện tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về TTHC, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 các quy định hành chính, chủ trương, chính sách pháp luật về về nội dung kiểm soát TTHC bằng nhiều hình thức phong phú. Bên cạnh đó, UBND quận và UBND 20 phường cũng tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công bằng nhiều hình thức: Qua phiếu điều tra, qua các buổi sinh hoạt tổ dân phố, hòm thư góp ý, sổ góp ý để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ nhân dân.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, trong quý III, quận Hai Bà Trưng sẽ tiếp tục chỉ đạo cải cách TTHC trong thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, công khai, minh bạch các TTHC theo quy định, nâng cao chất lượng các hồ sơ giải quyết TTHC, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của tổ chức và công dân; Tiếp tục thực hiện rà soát các TTHC có chiều sâu, kịp thời chỉnh sửa, thay đổi, bổ sung, cập nhật, xây dựng các quy trình giải quyết TTHC mới, tránh chồng chéo, tạo sự thống nhất trong thực hiện.

Tiếp tục thực hiện kiểm tra đột xuất công tác kiểm soát TTHC, công tác giải quyết TTHC tại các phòng, ban và UBND các phường. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra công vụ; kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm; Tiếp tục ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.


Theo Hà Nội portal


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE