Tin cải cách hành chính
 
Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc: Gần 97% hồ sơ trả trước và đúng hạn
6/4/19 3:43 PM

Cán bộ Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân làm thủ tục hành chính. Ảnh Nguyễn Lượng

Trong tháng 5/2019 (từ 21/4 đến 20/5/2019), Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận mới hơn 2.500 hồ sơ. Lũy kế hồ sơ đã và đang giải quyết trong tháng 5 là hơn4.500 hồ sơ. Số hồ sơ đến hạn giải quyết là 2.504 hồ sơ; hồ sơ có kết quả trả trước và đúng hạn là 2.425 hồ sơ (đạt gần 97%)

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tháng 5 có tỷ lệ hồ sơ giải quyết chậm hạn, quá hạn giảm nhẹ so với tháng trước. Có 13/20 cơ quan giải quyết trước và đúng hạn hồ sơ. Một số cơ quan có tỷ lệ giải quyết hồ sơ chậm/quá hạn cao, như: Sở Tài nguyên và Môi trường (hơn 22%); UBND tỉnh (gần 15,7%); Sở Tư pháp (hơn 10%). Các sở, ngành có lượng hồ sơ trả lại cao, gồm: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư,Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.


Theo báo Vĩnh Phúc


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE