Tin cải cách hành chính
 
Khai trương Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn
1/18/19 1:23 PM

Lễ cắt băng khai trương Trung tâm dịch vụ hành chính công của tỉnh.

Sáng 17-1, Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức khai trương Trung tâm dịch vụ hành chính công. Trung tâm chính thức hoạt động trong tháng 1-2019.

Trung tâm dịch vụ hành chính công được thành lập theo Quyết định số 2312/QĐ-UBND, ngày 10-11- 2018. Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh là đơn vị hành chính đặc thù, chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm có con dấu và tài khoản riêng để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Trung tâm có chức năng: Là đầu mối tập trung để các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh bố trí công chức, viên chức đến thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, phối hợp giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) cho cá nhân, tổ chức; hướng dẫn, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo quy định, tham gia đề xuất các giải pháp nhằm cải cách TTHC, hiện đại hóa nền hành chính.

Cơ cấu tổ chức gồm: một giám đốc do một lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh kiêm nhiệm và không quá hai Phó Giám đốc; có hai phòng: Phòng Hành chính - Tổng hợp và Phòng Nghiệp vụ.

Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh hoạt động theo phương châm: công khai, minh bạch, không phiền hà, tiêu cực, giải quyết đúng quy định, lấy sự hài lòng của tổ chức cá nhân làm mục tiêu phục vụ.


Theo Nhân dân điện tử


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE