Tin cải cách hành chính
 
Hà Nội: Triển khai 11 nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính
9/25/18 2:01 PM

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Báo cáo số 235/BC-UBND về công tác cải cách hành chính (CCHC) quý III/2018 của thành phố.

Theo đánh giá, trong quý III/2018, công tác CCHC của thành phố tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo. Thành phố đã tập trung vào các giải pháp tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ đầu tư; đồng thời cải thiện mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong các giao dịch hành chính, dịch vụ hành chính công, nâng cao năng lực cạnh tranh TP Hà Nội (PCI) năm 2018.

Thành phố cũng tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa TTHC, cắt giảm các điều kiện, thủ tục, giảm thời gian, tiết kiệm chi phí giải quyết TTHC. Tích cực triển khai ứng dụng, phát triển CNTT, tăng cường triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính thuộc thành phố tiếp tục được duy trì thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố được thông qua dịch vụ bưu chính công ích giúp tiết kiệm thời gian, công sức, góp phần giảm sự đi lại của người dân, tổ chức và doanh nghiệp. TP Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành quy định, chính thức triển khai áp dụng mô hình cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công tại các các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, thành phố tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở tất cả các ngành, các cấp; cơ bản đã sắp xếp xong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cấp huyện được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, đa ngành, đa lĩnh vực và phù hợp với thực tiễn, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố.

Kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được quán triệt, chỉ đạo quyết liệt, triển khai tới từng cán bộ, công chức, viên chức, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở các cơ quan, đơn vị. Các cấp chính quyền của thành phố đã xử lý kịp thời, nghiêm khắc, có tính chất răn đe đối với hành vi vi phạm kỷ cương hành chính của một số cán bộ, công chức, viên chức; được dư luận đồng tình, tác động mạnh mẽ đến nhận thức, hành động và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô.

Một điểm đáng chú ý nữa, công tác cải cách tài chính công được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt. Thành phố tăng cường quản lý tài chính, tài sản công theo đúng quy định, triển khai thí điểm biên lai điện tử tại một số cơ quan thu phí đối với dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố.

Phát huy kết quả đạt được, từ nay đến cuối năm, UBND TP Hà Nội triển khai đồng bộ 11 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC. Trong đó, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố. Tập trung rà soát, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả và nâng cao chất lượng hoạt động hiệu quả của các cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trên các lĩnh vực cải cách theo hướng hiện đại hóa trong quản lý, điều hành và phục vụ của các cơ quan nhà nước, mở rộng, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giao dịch và giải quyết TTHC...

Ngoài ra, thành phố tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra CCHC theo hướng đột xuất, không báo trước. Xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, giao tiếp ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...


Theo Hà Nội portal


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE