Tin cải cách hành chính
 
Hà Nội: Tăng cường biện pháp rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và TTHC liên quan
7/25/18 1:44 PM

Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và TTHC liên quan".

Trước đó, Sở Xây dựng có báo cáo về việc triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố đồng ý với nội dung tại Mục 1 báo cáo của Sở Xây dựng nêu trên. Đồng thời, giao các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội công khai, triển khai thực hiện việc giảm thời gian giải quyết TTHC như đã báo cáo.

UBND TP. Hà Nội giao các Sở: Quy hoạch Kiến trúc, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 2238/UBND-ĐT ngày 22/5/2018 về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

Đối với các đề xuất liên thông các TTHC: Các đơn vị được giao chủ trì tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC khẩn trương thực hiện, phối hợp Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan dự thảo Quy chế phối hợp theo đúng quy định tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND Thành phố giao Sở Xây dựng tiếp tục làm đầu mối tổng hợp, báo cáo các nội dung được giao tại Văn bản số 2238/UBND-ĐT ngày 22/5/2018 của UBND Thành phố.


Theo Hà Nội portal


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE