Tin cải cách hành chính
 
Hà Nội: Tiên phong thực hiện chỉ đạo Chính phủ về tạo lập môi trường đầu tư
12/27/17 2:51 PM

Kết quả thực hiện CCHC năm 2017 của TP. Hà Nội được Sở Nội vụ đánh giá Hà Nội đã và đang đi tiên phong thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tạo lập môi trường đầu tư theo hướng thông thoáng, minh bạch, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo đột phá về thu hút đầu tư.

Tập trung cải cách thể chế và cải cách TTHC

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của TP. Hà Nội được ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết nhiệm vụ CCHC đã được thực hiện hiệu quả, có nhiều chuyển biến tích cực. Xác định rõ nhiệm vụ CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, năm 2017, Hà Nội đã chú trọng đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành trên cơ sở "5 rõ" (phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả), gắn với trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Cải cách thể chế được Hà Nội tập trung vào công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đã có 55 văn bản của HĐND, 41 văn bản của UBND Thành phố liên quan phát triển kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp được Thành phố ban hành nhằm nhằm mục đích xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, thân thiện, thông thoáng; tạo thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; tạo sự đột phá về thu hút đầu tư cả trong nước và nước ngoài.

Theo ông Nguyễn Đình Hoa, cải cách TTHC được Hà Nội tập trung vào các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ đầu tư. Đồng thời cải thiện mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong các giao dịch hành chính, dịch vụ hành chính công. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố là trên 1.800 TTHC.

Đối với bộ máy hành chính, đến nay Hà Nội đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy của các sở, các phòng, ban thuộc UBND các quận, huyện, thị xã; sắp xếp 70 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành 41 Ban quản lý dự án (giảm 41,4%). Hà Nội cũng sắp xếp xong các đơn vị sự nghiệp công lập của Thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập được tổ chức theo hướng tinh gọn, đa ngành, đa lĩnh vực và phù hợp với thực tiễn từ 607 đơn vị xuống giảm còn 376 đơn vị (giảm 231 đơn vị).

Một trong những nhiệm vụ Hà Nội đẩy mạnh thực hiện năm 2017 là hiện đại hoá nền hành chính, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, Thành phố ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, y tế, tài nguyên và môi trường, giao thông-quản lý đô thị, kinh tế-tài chính, văn hoá-xã hội và giải quyết TTHC. Đến nay, 100% sở, ban, ngành, quận, huyện thị xã và xã, phường, thị trấn duy trì và sử dụng phần mềm quản lý văn bản thống nhất và kết nối, liên thông trên môi trường mạng.

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính

Một trong những kết quả nổi bật của năm "Kỷ cương hành chính" 2017 Hà Nội đã thực hiện là xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Kết quả cho thấy, kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được quán triệt, chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở các cơ quan, đơn vị.
Các cấp chính quyền của Thành phố đã xử lý kịp thời, nghiêm khắc, có tính chất răn đe đối với hành vi vi phạm kỷ cương hành chính của một số cán bộ, công chức, viên chức. Tác động mạnh mẽ đến nhận thức, hành động và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, được dư luận và người dân đồng tình, ủng hộ.

Đến nay, Hà Nội đã phê duyệt xong Đề án vị trí việc làm trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Thành phố chỉ còn 3 đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang chờ Thông tư hướng dẫn về mô hình tổ chức.

Chia sẻ về vấn đề tồn tại, ông Nguyễn Đình Hoa cho biết, việc xây dựng quy trình giải quyết công việc nội bộ của cơ quan, đơn vị; quy chế phối hợp giữa các đơn vị tuy có kết quả nhưng chưa rõ nét, một số TTHC còn thiếu tính liên thông và cơ chế phối hợp thực hiện. Ngoài ra, ý thức của một số cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực thi công vụ còn chưa cao, nhiều lúc còn gây bức xúc trong nhân dân.

Xác định CNTT là khâu đột phá trong CCHC

Đối với nhiệm vụ năm 2018, TP. Hà Nội xác định sẽ tiếp tục đi tiên phong trong thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Đây cũng là một trong nhiệm vụ triển khai trong năm chủ đề 2018 là "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị".

Hà Nội sẽ hướng đến xây dựng chính quyền Thành phố theo hướng chính quyền điện tử, phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả. Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền từ Thành phố đến cơ sở.

Trong đó, Hà Nội xác định đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tiếp tục xác định đây là khâu đột phá trong CCHC để tạo cơ chế giám sát và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong các giao dịch hành chính; đề ra các giải pháp cụ thể, đồng bộ để triển khai có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để người dân tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Kỷ luật, kỷ cương hành chính cũng được Thành phố siết chặt để tiếp tục chấn chỉnh lề lối làm việc, đạo đức, tác phong, kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Thủ đô.


Theo chinhphu.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE