Tin cải cách hành chính
 

Trong những năm qua, Bình Dương thực hiện tốt Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ, Kế hoạch CCHC Nhà nước giai đoạn 2016-2020. Những kết quả mang lại là đáng khích lệ, tạo đột phá trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Năm 2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam sẽ tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và kết nối, khai thác các cơ sở dữ liệu (CSDL); thúc đẩy thanh toán điện tử và đảm bảo các điều kiện để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

 

Theo “Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm 2019” được Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) xây dựng và phát hành, 4 lĩnh vực đã đạt được những kết quả ứng dụng ấn tượng là thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội (BHXH), chứng khoán.

 

Với 1.448/1.818 thủ tục hành chính đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4, thành phố Hà Nội đã tạo ra sự đột phá trong xây dựng chính quyền điện tử, mang lại sự thuận tiện, nhanh chóng cho người dân, doanh nghiệp. Để phát huy kết quả đó, thành phố tiếp tục quan tâm, đề ra những giải pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập.

 

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai đồng bộ và toàn diện từ công tác thể chế, cải cách thủ tục hành chính đến hiện đại hóa hành chính trên tất cả các lĩnh vực tài chính, Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020.

 

Người dân Thừa Thiên Huế tham gia giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến được giảm 50% cước chuyển phát trong thời gian 17/2-31/3/2020.

 

Năm 2020, TP. Hà Nội sẽ tích cực đẩy mạnh tuyên tryền tốt về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, cơ chế "một cửa", "một cửa" liên thông và đơn giản hóa thủ tục hành chính...

 

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND (ngày 14-2-2020) về việc “Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2020”.

 

Năm 2020, lĩnh vực bảo hiểm xã hội đặt mục tiêu tối thiểu đạt 70% số dịch vụ công mức độ 4.

 

Chiều 14/2, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành, cơ quan và địa phương liên quan về việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực tư pháp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE