Xây dựng nông thôn mới
 
Hải Phòng tăng nguồn lực xây dựng nông thôn mới
11/11/19 2:52 PM

An Dương là một trong những huyện của Hải Phòng sớm đạt chuẩn nông thôn mới. Trong ảnh: Giờ Tin học tại Trường tiểu học Hồng Phong, huyện An Dương.

Đến thời điểm này, tổng vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới của TP Hải Phòng đạt hơn 46 nghìn tỷ đồng. Trong đó, ngoài nguồn lực của Trung ương và thành phố, Hải Phòng đã huy động được các nguồn lực xã hội khác đạt gần 21 nghìn tỷ đồng (chiếm 44,7%). Hải Phòng là địa phương có nguồn vốn đầu tư vào mỗi xã ở mức cao nhất cả nước, trong đó giai đoạn 2010 - 2015, đạt bình quân 15,3 tỷ đồng/xã, giai đoạn 2016 - 2019 đạt 23,4 tỷ đồng/xã.

Sự nỗ lực, chung tay xây dựng nông thôn mới của các địa phương góp phần đưa Hải Phòng sớm về đích. Hiện nay, thành phố có 97 trong số 139 xã đạt chuẩn nông thôn mới (gần 70%); dự kiến hết năm 2019, tất cả các xã sẽ đạt chuẩn nông thôn mới, cao hơn nhiều mức bình quân chung cả nước.

Theo UBND thành phố Hải Phòng, việc huy động hiệu quả nguồn lực từ nhân dân đã tạo động lực giúp thành phố thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới trong 10 năm qua. Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2019 ước đạt 148 triệu đồng/ha, tăng 1,75 lần so với năm 2010. Đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao, ước thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 đạt 55 triệu đồng/người/năm, tăng gần năm lần so với năm 2010, gấp 1,5 lần bình quân chung cả nước; tốc độ tăng thu nhập bình quân mỗi năm đạt 19,3%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%.


Theo Nhân dân điện tử


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE