Xây dựng nông thôn mới
 
Hà Nội: Hơn 84% xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
11/5/19 3:06 PM

Theo UBND thành phố Hà Nội, tính đến nay, toàn Thành phố Hà Nội đã có 06 huyện và 325/386 xã (chiếm 84,2%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành sớm 02 năm mục tiêu nhiệm kỳ.

Trong số đó có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; bình quân toàn Thành phố đạt 18,6 tiêu chí/xã, không còn xã đạt đưới 10 tiêu chí; thị xã Sơn Tây đã đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội đã giúp không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân khu vực nông thôn. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 259 triệu đồng/ha/năm, vượt tiến độ 02 năm mục tiêu Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy (250 triệu đồng/ha/năm).

Theo thống kế, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn trên địa bàn Hà Nội đến tháng 9/2019 đạt 46,5 triệu đồng (năm 2017 là 38 triệu đồng/năm). Cơ sở hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư; đến nay 378/386 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí về giao thông; 100% các hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn; 384/386 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí về thủy lợi; 373/386 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa; 100% số xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí về nhà ở dân cư. Hệ thống y tế cơ sở ngày càng được củng cố và tăng cường, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 87,2%. Có 100% xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí về giáo dục và đào tạo; 100% số xã được kết nối Internet. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn 1,81%. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 98,6%, hoàn thành sớm trước 02 năm so với mục tiêu Chương trình (95%).

Triển khai Nghị quyết của HĐND Thành phố với nội dung trọng tâm là rà soát, xây dựng danh mục các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung và xây dựng tiêu chí sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đến nay Hà Nội đã xây dựng và duy trì hơn 40 nhãn hiệu nông sản, 135 chuỗi liên kết an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ. Trong đó có 56 chuỗi sản phẩm có nguồn gốc động vật và 79 chuỗi sản phẩm có nguồn gốc thực vật;133 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chiếm 30% giá trị sản phẩm nông nghiệp.


Theo Chinhphu.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE