Xây dựng nông thôn mới
 
Quảng Ngãi: Quyết tâm hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2019
7/31/19 3:26 PM

Tại buổi làm việc chiều 30-7, đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của các sở ngành, địa phương về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong 7 tháng đầu năm 2019.

Theo Báo cáo của Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, năm 2019, tổng nguồn vốn đầu tư cho Chương trình gần 940 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách Trung ương 363 tỷ đồng, ngân sách tỉnh trên 376 tỷ đồng và vốn ngân sách các huyện, thành phố khoảng 200 tỷ đồng. Đến thời điểm báo cáo, nguồn vốn Trung ương giải ngân đạt 50,6%, vốn ngân sách tỉnh khoảng 70%.

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 60 xã đạt 19/19 tiêu chí, tăng 1 xã so với cuối năm 2018; 19 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 49 xã đạt 10-14 tiêu chí, 36 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, không còn xã dưới 5 tiêu chí. Số tiêu chí bình quân/xã đạt 13,95 tiêu chí, tăng 0,25 tiêu chí so với thời điểm cuối năm 2018.
 


Nghĩa Hành, huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới

Về kết quả thực hiện của 25 xã kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019, hiện đã có 1 xã đạt 19/19 tiêu chí (Bình Thanh Tây, huyện Bình Sơn), 4 xã đạt 17 tiêu chí (Bình Phước, Bình Khương, Tịnh Hà, Phổ Ninh), 5 xã đạt 16 tiêu chí, 7 xã đạt 15 tiêu chí, 6 xã đạt 14 tiêu chí, 2 xã đạt 13 tiêu chí.

Qua đánh giá tại cuộc họp cho thấy, còn một số xã khó hoàn thành các tiêu chí để đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019.
 


Tư Nghĩa đang hoàn thiện hồ sơ trình công nhận huyện đạt chuẩn thôn mới

Để thực hiện hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra, tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2019; trong đó lưu ý UBND huyện Nghĩa Hành sớm tổ chức lễ công bố huyện đạt chuẩn nông thôn mới; huyện Tư Nghĩa và 25 xã theo kế hoạch đạt chuẩn năm 2019 tập trung thực hiện hoàn thành nội dung các tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Các sở, ban ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động hỗ trợ các xã tháo gỡ khó khăn ở các tiêu chí chưa đạt để các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra.  


Theo Quangngai.gov.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE