Xây dựng nông thôn mới
 
Gần 69% số xã ở Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới
1/11/19 1:48 PM

Chiều 10-1, Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng Nông thôn mới (NTM) tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2018 cho 45 xã, nâng tổng số xã đạt chuẩn trên địa bàn lên 158 xã, chiếm 68,99% tổng số xã (cả nước 43,02%)

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của toàn xã hội, đặc biệt sự tự giác, chủ động, phát huy cao vai trò chủ thể của người dân và là một năm thời tiết khá thuận lợi nên nông thôn mới Hà Tĩnh đã đạt được kết quả toàn diện, cao nhất từ trước đến nay, đi vào chiều sâu rõ nét. Toàn tỉnh có thêm 45 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng cao so với kế hoạch đề ra (chỉ tiêu kế hoạch là 20 xã), nâng tổng số xã đạt chuẩn đến cuối năm 2018 là 158 xã, chiếm 68,99% tổng số xã (cả nước 43,02%), về đích trước thời hạn 2 năm so với chỉ tiêu của Trung ương giao và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII đến năm 2020.

Tính đến cuối năm 2018, số tiêu chí bình quân trên xã đạt 17,7 tiêu chí (bình quân toàn quốc là 14,57 tiêu chí). Cuộc vận động xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Vườn mẫu lan tỏa nhanh và ngày càng khẳng định tính tất yếu của việc xây dựng nông thôn mới bền vững, toàn tỉnh không còn xã đạt tiêu chí thấp dưới 11 tiêu chí (cả nước vẫn còn xã dưới 5 tiêu chí). Năm 2018, huyện Nghi Xuân được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới trước 2 năm.

Trên cơ sở, nền tảng đạt được của năm 2018, năm 2019, Hà Tĩnh đặt mục tiêu phấn đấu có thêm ít nhất 25 xã đạt chuẩn NTM; có 3-5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2-3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; không còn xã dưới 12 tiêu chí; ít nhất 50 khu dân cư kiểu mẫu và 500 vườn mẫu đạt chuẩn.


Theo Nhân dân điện tử


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE