Xây dựng nông thôn mới
 
Tiền Giang triển khai đồng bộ các biện pháp xây dựng nông thôn mới
12/28/18 1:44 PM

Đường giao thông tại xã Tân Lập, huyện Tân Phước (Tiền Giang) được đầu tư xây dựng kiên cố

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Tỉnh ủy Tiền Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, trong đó đặc biệt quan tâm công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành; kiện toàn mạng lưới Ban chỉ đạo các cấp; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của nhân dân cùng tham gia.

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh huy động các nguồn vốn, vận dụng phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, phát động phong trào hiến đất để hoàn thiện hạ tầng theo chuẩn nông thôn mới…, góp phần đẩy nhanh tiến độ và giúp nhiều xã sớm hoàn thành các tiêu chí. Các ngành, đoàn thể các cấp cũng phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới nhằm tạo thêm động lực thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới thông qua những phần việc cụ thể.

Hội nông dân các cấp phát động phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi gắn với xây dựng nông thôn mới được đông đảo hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Tỉnh đã đầu tư hơn 845 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó có 124,2 tỷ đồng do ngân sách trung ương hỗ trợ, còn lại từ ngân sách địa phương và nhân dân đóng góp. Từ nguồn kinh phí nói trên, tỉnh đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng, điện - đường - trường - trạm. Kết quả, trong năm 2018, có thêm 20 xã hoàn thành các tiêu chí; nâng số các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong toàn tỉnh lên 60 xã (đạt 41,67%).

Năm 2019, Tiền Giang xác định tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng và duy trì các tiêu chí theo quy định mới tại tất cả các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời triển khai thực hiện Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 và Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020, huy động các nguồn lực cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Tỉnh phấn đấu có thêm 23 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt tiêu chí nông thôn mới của tỉnh lên 83 xã.

* Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; trong 5 năm qua, Phú Thọ là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Các cấp Hội khuyến học trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực, chủ động, sáng tạo trong xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, đạt được kết quả cao ở tất cả các nội dung công tác, góp phần tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời. Vị thế, vai trò của Hội ngày càng được củng cố và nâng cao. Đến nay, 100% số huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn đã có tổ chức hội, toàn tỉnh hiện có 6.109 chi hội khuyến học trong các cơ quan, đơn vị, dòng họ, khu dân cư, tổ chức tôn giáo… với hơn 386 nghìn hội viên, đạt 28% dân số; 68,3% gia đình, 62% dòng họ, 74,6% cộng đồng, 93,4% đơn vị đạt danh hiệu “Học tập”.

Bình quân mỗi năm, Hội khuyến học tỉnh hỗ trợ khoảng 110 tỷ đồng cho các hoạt động giáo dục trong nhà trường; thu hút từ 180 đến 250 nghìn người dân theo học các chương trình tại các trung tâm học tập cộng đồng…

Hội Khuyến học tỉnh đã trở thành cầu nối tiếp nhận và trực tiếp trao học bổng của các cá nhân, tổ chức và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh dành tặng học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, Hội đã tổ chức các chương trình “Khuyến học, khuyến tài chắp cánh những ước mơ”, “Tiếp sức học sinh nghèo đến trường”, “Vì em hiếu học”, “Tết cho học sinh nghèo”, “Mái ấm khuyến học”… thể hiện tính nhân văn sâu sắc. Tổng trị giá các chương trình hỗ trợ giáo dục đạt hơn 375 tỷ đồng.

Tỉnh Phú Thọ phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị vũ trang và 60% doanh nghiệp có tổ chức Hội khuyến học; tỷ lệ hội viên đạt 32% dân số; từ 90 - 100% hội khuyến học cấp huyện và từ 70 - 80% hội khuyến học cơ sở đạt vững mạnh xuất sắc; bình quân hằng năm có 85% gia đình, 80% dòng họ, 85% cộng đồng, 95% đơn vị, 70% công dân đạt danh hiệu “Học tập”; 100% tổ chức Hội các cấp có quỹ khuyến học…


Theo Nhân dân điện tử


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE