Xây dựng nông thôn mới
 
Huyện Ba Vì có thêm 2 xã đạt tiêu chí nông thôn mới
12/26/18 2:08 PM

Ngày 25/12, Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội đã tiến hành thẩm định tiêu chí nông thôn mới (NTM) tại 2 xã: Chu Minh, Phú Cường, huyện Ba Vì.

Trường Tiểu học Chu Minh được xây dựng khang trang

Theo ông Trần Đình Hảo, Chủ tịch UBND xã Chu Minh, hiện nay, toàn xã có 4 thôn, với 1.965 hộ, 8.015 nhân khẩu, trong đó, số người trong đội tuổi lao động và có khả năng lao động chiếm tỷ lệ 56%. Tổng thu nhập toàn xã năm 2018 đạt 337 tỷ đồng, trong đó, thu nhập từ nông nghiệp đạt 54 tỷ đồng; tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt 116 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ đạt 121 tỷ đồng. Trong thời gian qua, thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã Chu Minh đã có nhiều thay đổi tích cực về kinh tế xã hội. Cơ sở vật chất được đầu tư, đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân từng bước được nâng cao.

Về công tác giảm nghèo đã có chuyển biến rõ rệt. Nếu như cuối năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo của xã là 52 hộ (3,0%), thì đến cuối năm 2018 còn 34 hộ (1,73%). Trong đó, hộ nghèo đa chiều là 18 hộ, đạt tỷ lệ 0,91 %, hộ nghèo bảo trợ xã hội là 16 hộ, đạt tỷ lệ 0,81%.

Đối với xây dựng NTM, từ năm 2012 đến nay, xã Chu Minh đã huy động kinh phí 291 tỷ đồng cho xây dựng NTM. Trong đó, Nhân dân đóng góp là 25 tỷ đồng, chiếm 8,73%; Vốn lồng ghép là 87 tỷ đồng, chiếm 29,88%; Doanh nghiệp đóng góp 52 tỷ đồng, chiếm 18,03%; Xã hội hóa là 6 tỷ đồng, chiếm 2,19%...

Hiện, xã đã đạt 16/19 tiêu chí, còn 3 tiêu chí mới cơ bản đạt là tiêu chí về môi trường an toàn thực phẩm, trường học và cơ sở vật chất văn hóa. Để hoàn thiện tiêu chí về trường học, xã đang triển khai cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học xã và đã đạt 90% khối lượng công trình. Về tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, xã đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện lập quy hoạch triển khai từ nay đến năm 2020.
 

Đoàn thẩm định tổ chức đánh giá chấm điểm tại xã Phú Cường, huyện Ba Vì

* Tại xã Phú Cường, trong thời gian qua, xã đã tập trung phát triển nông nghiệp: Đã dồn điền đổi thửa được 109/101ha đất sản xuất nông nghiệp, 100% hệ thống thủy lợi được đầu tư nâng cấp; xã đã cấp được 1.169/1.169 hồ sơ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa. 

Nhờ làm tốt công tác này nên sản xuất nông nghiệp năm 2018 đạt 83 tỷ triệu đồng, chiếm 38,7% cơ cấu kinh tế (trong đó, trồng trọt đạt 20 tỷ đồng, chiếm 9,7% cơ cấu ngành; chăn nuôi đạt 62 tỷ đồng, chiếm 29% cơ cấu ngành). Tổng giá trị thu nhập của xã năm 2018 đạt 269 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đã tăng từ 35,2 triệu đồng/năm 2017 đến năm 2018 đạt 41,93 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,4%. Đến nay, xã chỉ còn 4 tiêu chí cơ bản đạt là tiêu chí về trường học, môi trường, y tế và hệ thống chính trị.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội Hoàng Thị Huyền cho biết, trong thời gian tới, 2 xã cần tiếp tục tuyên truyền cho người dân về xây dựng NTM. Sau khi hoàn thành xây dựng nông thôn mới cần xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

Sau khi kiểm tra thực tế, tổ công tác giúp việc của Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn NTM thành phố đã chấm điểm 2 xã đều đạt số điểm để công nhận xã đạt chuẩn NTM. Từ kết quả này, sẽ tổng hợp, đề nghị Thành phố công nhận 2 xã của huyện Ba Vì đạt chuẩn NTM trong thời gian tới.


Theo Hà Nội portal


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE