Xây dựng nông thôn mới
 
Thanh Oai: Phấn đấu thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới
11/6/18 2:32 PM

Với mục tiêu phấn đấu từ nay đến cuối năm sẽ có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), huyện Thanh Oai đang nỗ lực hoàn thành nhiều nhiệm vụ để đạt mục tiêu đề ra.

Nỗ lực hoàn thành các tiêu chí

Theo bà Lê Thị Hà, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai, thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân, đến nay huyện Thanh Oai đã có 14/20 xã đạt chuẩn NTM và sẽ phấn đấu từ nay đến cuối năm có thêm 3 xã đạt chuẩn.

Để đạt được mục tiêu này, thời gian qua huyện Thanh Oai thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chương trình thông qua kiểm tra, giám sát định kỳ theo quý và sau đợt kiểm tra đều có thông báo kết luận để các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời cũng kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện chương trình tại các xã, đặc biệt đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2018.

Hiện nay, 3 xã đăng ký đạt chuẩn NTM đã và đang tập trung triển khai thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng về giao thông, trường học, nhà văn hóa. Cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân cùng chung tay xây dựng NTM như: Tuyên truyền về kết quả xây dựng NTM của xã, những gương người tốt việc tốt, công tác xã hội hóa để đầu tư trang thiết bị nhà văn hóa thôn, cải tạo nghĩa trang nhân dân, làm đường giao thông. Thực hiện nếp sống văn hóa văn minh, tăng cường phát triển sản xuất có chất lượng, hiệu quả; đẩy mạnh công tác đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn góp phần nâng cao thu nhập.

Đến nay 3 xã có kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn năm 2018 đã đạt 14-15 tiêu chí và chấm điểm theo hướng dẫn 48 của Sở NN&PTNT đều đạt trên 90 điểm. Một số tiêu chí còn lại hầu hết liên quan đến cơ sở vật chất còn đang hoàn thiện, kế hoạch đến cuối tháng 11 hoàn thành và đủ điều kiện để trình thành phố thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Trong phát triển nông nghiệp, năm 2018 huyện tiếp tục đầu tư hỗ trợ 30% giá một số giống lúa có năng suất, chất lượng. Đến nay cơ cấu giống lúa chất lượng, hàng hóa của huyện chiếm trên 50% diện tích. Đồng thời tiếp tục thực hiện chương trình sản xuất lúa hàng hóa hỗ trợ theo Nghị quyết của thành phố, với diện tích 984 ha, trong đó duy trì 784 ha, phát triển mới 200 ha.

Việc tổ chức phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi sau khi thực hiện dồn điền đổi thửa cũng được huyện tích cực hai thực hiện phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, hiệu quả, bền vững. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi thực hiện theo quy hoạch và đã hình thành nhiều vùng chuyển đổi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Bên cạnh đó sản xuất nông nghiệp cũng từng bước được chuyển dịch sang sản xuất hàng hóa, hiệu quả bền vững, đáp ứng nhu cầu của thị trường đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Hình thành các vùng sản xuất tập trung, xây dựng được các nhãn hiệu cho sản phẩm nông nghiệp, tạo được các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Nhờ thực hiện chương trình xây dựng NTM, nên tỷ lệ hộ nghèo của huyện Thanh Oai còn 2,67%. Tổng số hộ nghèo có khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây mới và sửa chữa là 237 hộ. Bên cạnh đó, huyện cũng vận động kinh phí hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo được xấp xỉ 1,7 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, thu nhập của người dân cũng từng bước được nâng cao, năm 2016 thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt hơn 32,3 triệu đồng/người/năm, năm 2017 đạt 37,5 triệu đồng/người/năm, năm 2018 dự kiến đạt trên 40,5 triệu đồng/người/năm.

Đồng bộ nhiều giải pháp

Mặc dù đạt nhiều kết quả song hiện nay sản xuất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa của huyện Thanh Oai chưa có bước đột phá về chuyển đổi cơ cấu cây trồng và còn chịu ảnh hưởng lớn của thời tiết dẫn đến năng suất lúa vụ mùa thường đạt thấp, diện tích trồng cây vụ đông khó đạt kế hoạch đề ra. Việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, hình thành các chuỗi liên kết còn chưa được nhiều. Giá một số mặt hàng nông nghiệp thấp và không ổn định gây khó khăn cho người nông dân.

Bên cạnh đó, công tác rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch ở một số xã còn chưa chủ động và còn tư tưởng trông chờ sự đầu tư của Nhà nước.

Vì vậy, để khắc phục khó khăn và hoàn thành mục tiêu đề ra, Chủ tịch huyện Thanh Oai, bà Lê Thị Hà Tập cho biết, từ nay đến cuối năm huyện sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất đảm bảo thời vụ, đạt năng suất và chất lượng cao. Đồng thời đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh chăn nuôi bằng phương pháp an toàn sinh học. Thực hiện tiêm phòng triệt để cho đàn gia súc, gia cầm, làm tốt công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, chuyển đổi mô hình canh tác, chăn nuôi tập trung xa khu dân cư đảm bảo đúng quy hoạch, kế hoạch, đúng trình tự thủ tục pháp luật; hỗ trợ đầu tư hạ tầng vùng chuyển đổi, một số mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần tập trung mọi nguồn lực xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, quan tâm thực hiện giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các dự án thành phần trong Đề án xây dựng NTM.

Đặc biệt sẽ tăng cường thực hiện có hiệu quả trật tự và văn minh đô thị; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản và đảm bảo chất lượng, chú trọng các công trình của các xã phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM và các trường đạt chuẩn quốc gia năm 2018. Đồng thời phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2,5%.


Theo chinhphu.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE