Xây dựng nông thôn mới
 
Hà Nội phấn đấu thêm 26 xã về đích nông thôn mới
7/12/18 1:55 PM

Phấn đấu thêm 26 xã về đích nông thôn mới. Ảnh: Bích Phương

Đến cuối năm 2018, Hà Nội tiếp tục thực hiện có hiệu quả và bảo đảm tiến độ kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu có thêm 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong năm 2018, thành phố Hà Nội đã tích cực thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới; kịp thời phân bổ các nguồn vốn thực hiện Chương trinh 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020”; tổ chức Hội đồng thẩm định đi thẩm tra, chấm điểm và hoàn thiện thủ tục công nhận 39 xã đạt chuẩn năm 2017.

Đến nay thành phố Hà Nội được Chính phủ công nhận 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 22,2%. Có 294/386 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 76,16% tăng 12,7%; trong số 92 xã còn lại, có 56 xã đạt và cơ bản đạt từ 15-18 tiêu chí, còn 36 xã đạt và cơ bản đạt từ 10-14 tiêu chí.

Đời sống nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2017 đạt 38 triệu đồng/năm (năm 2016 là 36 triệu đồng/năm). Cơ sở hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư, 100% đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa; 95% đường liên thôn được bê tông hóa; 91% đường ngõ xóm và 50% đường giao thông trục chính nội đồng được cứng hóa; 100% các hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn;

Cùng với đó, có 319/386 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí về Trường học; 377/386 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí về thủy lợi; 357/386 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa; 100% số xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí về nhà ở dân cư.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội tiếp tục thực hiện có hiệu quả và bảo đảm tiến độ kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018, đồng thời phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu có thêm 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới đến hết cuối năm 2018.


Theo chinhphu.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE