Xây dựng nông thôn mới
 
Tập trung hướng dẫn bổ sung thực hiện tiêu chí 18.6 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới
1/22/18 2:01 PM

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 449/VP-KT đề nghị sở, ngành liên quan hướng dẫn bổ sung thực hiện tiêu chí 18.6 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Công văn nêu rõ, thực hiện Văn bản số 93/BNN-VPĐP ngày 5/1/2018 của Bộ NN&PTNT về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện tiêu chí 18.6 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020. Trong đó cho biết, sau 1 năm triển khai thực hiện, theo phản ánh của nhiều địa phương, trong quá trình xét công nhận xã đạt chuẩn NTM, việc đáp ứng yêu cầu “Có ít nhất 1 nữ lãnh đạo ở xã” gặp khó khăn do Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành.

Vì vậy, để kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tế trong chỉ đạo, thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện đối với chỉ tiêu 18.6 và phù hợp với Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp; theo đề nghị của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tại Công văn số 5180/LĐTBXH ngày 11/12/2017, Bộ NN&PTNT hướng dẫn bổ sung thực hiện nội dung “Có ít nhất 1 nữ lãnh đạo ở xã” như sau: “Có tỷ lệ nữ ủy viên cấp ủy xã đạt từ 15% trở lên; hoặc có cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy xã và có quy hoạch nữ lãnh đạo chủ chốt ở xã, khi khuyết một trong các vị trí chủ chốt, thực hiện bố trí cán bộ nữ vào các vị trí này theo quy định.

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan vận dụng thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phản ánh về Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung và gửi Bộ NN&PTNT để tổng hợp, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương Các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở NN&PTNT, UBND các huyện, thị xã và các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ NN&PTNT; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu, đề xuất báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.


Theo Hà Nội portal


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE