Xây dựng nông thôn mới
 
Phúc Thọ: Phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
12/15/17 2:27 PM

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã giúp Phúc Thọ hình thành nhiều vùng trồng Bưởi cho thu nhập cao. Ảnh: Minh Nhung

Nhờ sự nỗ lực không ngừng phấn đấu và vượt qua khó khăn, sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay diện mạo nông thôn của huyện Phúc Thọ đã có nhiều khởi sắc và thay đổi rõ rệt. Hiện huyện đang cố gắng phấn đấu đến hết năm 2017 sẽ có thêm 2 xã cuối cùng đạt chuẩn NTM, đưa huyện trở thành huyện đạt chuẩn NTM.

Theo ông Nguyễn Việt Liên, Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ cho biết, để thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân, lãnh đạo huyện luôn quan tâm và chỉ đạo sát sao, tổ chức bài bản từ công tác lãnh đạo đến triển khai thực hiện và được nhân dân đồng tình ủng hộ, cùng tham gia hưởng ứng. Đặc biệt, sự phối hợp giữa các phòng, ban của huyện với UBND các xã rất chặt chẽ, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, thành phố và của huyện tạo tiền đề cho việc bảo đảm về đích NTM của các xã được bảo đảm, không vượt quá khả năng của địa phương.

Trong phát triển nông nghiệp, huyện đã thực hiện tốt phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó, cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện đang chuyển đổi theo hướng tích cực, giảm diện tích các vùng sản xuất lúa không hiệu quả sang trồng hoa màu và cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, đưa thêm các cây con giống phù hợp với nhu cầu của thị trường, phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện vào sản xuất. Huyện đã chuyển đổi dần cơ cấu cây trồng sang trồng rau, diện tích cây rau tăng dần trong 5 năm gần đây, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân. Hiện nay trên địa bàn huyện đã hình thành vùng rau an toàn và rau hữu cơ tại các xã Vân Hà, Vân Phúc, Xuân Phú, Thanh Đa, Hát Môn, Tam Thuấn... Rau an toàn cho giá trị đạt 600-800 triệu đồng/ha/năm; măng tây 250 triệu đồng/ha/năm; hoa ly 2,8- 3 tỷ/ha/năm; cây ăn quả 400-500 triệu đồng/ha/năm…

Riêng diện tích cây ăn quả liên tục được mở rộng. Trong đó có một số loại quả được thị trường ưa chuộng mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Bưởi, cam canh, chuối, đu đủ, táo, ổi... đặc biệt trồng bưởi lãi thu được trên 500 triệu/ha/năm.

Bên cạnh đó, huyện Phúc Thọ cũng đẩy mạnh công tác khuyến nông, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. Huyện đã triển khai mô hình bí xanh Thiên thanh 5 diện tích 98,5ha, hiệu quả đạt 260 triệu đồng/ha/năm; mô hình trồng khoai tây diện tích 10ha tại xã Thọ Lộc, năng suất đạt 194 tạ/ha/vụ; mở rộng các diện tích mô hình nhà màng, nhà lưới để trồng các loại rau và hoa trái vụ có giá trị kinh tế cao, hiện diện tích nhà màng nhà lưới trên địa bàn huyện đạt 9,12ha.

Ngoài ra, để phát triển nông nghiệp bền vững, huyện đã thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn. Hiện nay, huyện Phúc Thọ đang xây dựng chuỗi sản phẩm thịt lợn sinh học, các chuỗi sản xuất và tiêu thụ rau an toàn, rau hữu cơ… Đồng thời khuyến khích, tạo các cơ chế mở để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Trong triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm của Thành phố và sự giúp đỡ có hiệu quả của các sở, ban, ngành cũng như UBND huyện và góp sức của nhân dân địa phương, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã thực sự trở thành khâu đột phá của huyện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã đi vào chiều sâu, nhận thức của cán bộ Đảng viên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, huyện đã duy trì 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia y tế theo bộ tiêu chí mới; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo 46,8%; tỷ lệ người dân có BHYT đạt trên 80%; 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh. Đồng thời huyện đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 100% diện tích sau dồn điền đổi thửa và 100% diện tích đất ở; tỷ lệ rác thải thu gom và vận chuyển trong ngày đạt 98%.

Nhờ vậy, diện mạo nông thôn của huyện đã có bước thay đổi đáng kể, cán bộ làm công tác xây dựng NTM từ huyện đến xã, thôn được nâng lên rõ rệt cả về cả trình độ lý luận và thực tiễn, tạo được lòng tin của nhân dân, đã dần loại bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước. Nhận thức của người dân về dồn điền đổi thửa và chương trình xây dựng NTM có nhiều chuyển biến, tiến bộ; cộng đồng dân cư gắn kết chặt chẽ hơn, tình làng, nghĩa xóm được thắt chặt và nhân dân cũng phấn khởi, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng.

Hoàn thiện 2 xã đạt chuẩn NTM

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác chỉ đạo, quản lý điều hành và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền tại một số đơn vị có mặt còn hạn chế. Còn có cán bộ lãnh đạo quản lý tại đơn vị cơ cở nhận thức chưa đầy đủ dẫn đến chỉ đạo chưa thống nhất, lúng túng trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Chưa tạo được điểm nhấn rõ nét trong phát triển kinh tế, hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã còn thấp. Việc nhân rộng một số mô hình kinh tế mới và áp dụng khoa học - công nghệ trong nông nghiệp kết quả chưa nhiều.

Vì vậy, với mục tiêu phấn đấu có thêm 2 xã Xuân Phú, Thượng Cốc đạt chuẩn NTM vào cuối năm nay, nâng tổng số xã của huyện đạt chuẩn lên 22/22 xã, đạt 100% và hoàn thiện hồ sơ đề nghị Thành phố thẩm tra, đề nghị xét công nhận huyện NTM. Đồng thời nâng cao thu nhập bình quân trên 38 triệu đồng/người/năm... Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Nguyễn Việt Liên, huyện sẽ tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất. Đồng thời thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng các mô hình mới hiệu quả kinh tế cao.

Thu hút đầu tư phát triển các cụm công nghiệp, làng nghề, thương mại, dịch vụ cũng như đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường. Thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất, xử lý đất xen kẹt tăng thu ngân sách, đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ cho phát triển sản xuất và đời sống nhân dân, đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp.

Nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình “Phát triển nguồn nhân lực, xây dựng người Phúc Thọ thanh lịch, văn minh, giai đoạn 2015 - 2020”.


Theo chinhphu.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE