Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên xác định chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật của dự án nhà ở xã hội
12/10/19 4:22 PM

Ngày 10/12/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 298/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên về việc hướng dẫn việc xác định chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật của dự án nhà ở xã hội.

Theo quy định của pháp luật về nhà ở (khoản 2 Điều 16, khoản 4 Điều 26 Luật Nhà ở năm 2014, khoản 1 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội) thì chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị, không phân biệt quy mô diện tích đất (bao gồm cả dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) và hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) tại các đô thị từ loại 3 trở lên và khu vực quy hoạch là đô thị từ loại 3 trở lên phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội.

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 58 của Luật Nhà ở năm 2014, khoản 4 Điều 9 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP thì doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội không phải bằng nguồn vốn ngân sách được UBND cấp tỉnh hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 30 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP thì UBND có trách nhiệm triển khai thực hiện các cơ chế chính sách về phát triển và quản lý nhà ở xã hội của Trung ương; ban hành các quy định cụ thể về cơ chế khuyến khích, ưu đãi thêm của địa phương để kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn...

Như vậy, pháp luật về nhà ở hiện hành chỉ quy định về việc hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội. Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% thuộc dự án xây dựng nhà ở thương mại thì địa phương xem xét, hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi quỹ đất 20% này.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 298/BXD-QLN


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_298_BXD-QLN_10122019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE