Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định
12/4/19 4:05 PM

Ngày 04/12/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 2878/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Căn cứ hồ sơ khảo sát kèm theo công văn số 6190/UBND-KT, kết quả khảo sát thu được của 15 doanh nghiệp thi công xây dựng đại diện cho các loại công trình (dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi) và 333 người lao động (Khu vực 1: 61 người; khu vực 2: 232 người; khu vực 3: 40 người; tối thiểu 15 thợ chính, 15 thợ phụ) tương ứng với bậc thợ 3,5/7 đại diện các loại ngành nghề khác nhau trên địa bàn. Việc xử lý số liệu khảo sát được tính toán theo hướng dẫn tại phụ lục 03 thông tư 05/2016/TT-BXD là phù hợp với qui định. Bộ Xây dựng thống nhất với phương án xây dựng đơn giá nhân công do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định gửi kèm theo văn bản số 6190/UBND-KT.

Đề nghị Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Định rà soát, chịu trách nhiệm về tính pháp lý, chính xác, khách quan, phổ biến của các trị số khảo sát và số liệu tính toán.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2878/BXD-KTXD


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2878-BXD-KTXD_04122019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE