Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn xuất khẩu vôi công nghiệp của Công ty cổ phần Xi măng Kiện Khê
11/22/19 3:20 PM

Ngày 22/11/2019 Bộ Xây dựng đã có công văn 71/BXD-VLXD gửi Công ty cổ phần Xi măng Kiện Khê về việc hướng dẫn xuất khẩu vôi công nghiệp.

Ngày 25/7/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 655/QĐ-BXD về việc bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng. Trong đó, bãi bỏ Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Do đó, việc xuất khẩu vôi, đôlômit nung công nghiệp hiện nay thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 2 của Thông tư số 09/2017/TT-BXD ngày 05/6/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung và các quy định khác có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 71/BXD-VLXD


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_71-BXD-VLXD_22112019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE