Phản hồi các kiến nghị
 
Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình Trung tâm thương mại Crescent - giai đoạn 2
10/31/19 3:18 PM

Bộ Xây dựng nhận công văn số 09281/PMH-CT, ngày 09/9/2019 của Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng về bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Trung tâm thương mại Crescent - giai đoạn 2, xây dựng tại khu A đại lộ Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1360 /BXD-KHCN (31/10/2019) trả lời như sau:

Ngày 21/4/2017 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 1761/PCCC&CNCH-P6 thẩm duyệt luận chứng về PCCC gửi Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng về đồng ý các giải pháp thiết kế về PCCC bổ sung phù hợp với đặc điểm của công trình cho 02 buồng thang bộ loại N3 tại vị trì trục (7; C-D) và trục (8; C-D). Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất chấp thuận các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận để thay thế các quy định tại Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế thang bộ loại N3 thay thế thang loại N1 đối với công trình Trung tâm thương mại Crescent - giai đoạn 2.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại văn bản số 1761/PCCC&CNCH-P6; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1360 /BXD-KHCN


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1360-BXD-KHCN_31102019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE