Phản hồi các kiến nghị
 
Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC theo quy chuẩn QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Khách sạn 211 Hàng Bông
10/31/19 5:12 PM

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 207/CV-TMDLXM ngày 02/10/2019 của Công ty cổ phần đầu tư thương mại và du lịch Xuân Minh về việc bổ sung giải pháp PCCC theo quy chuẩn QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Khách sạn 211 Hàng Bông, xây dựng tại số 211 Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1358/BXD-KHCN (31/10/2019) trả lời như sau:

Ngày 27/9/2019 Cục cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 1968/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt đồng ý về các giải pháp PCCC bổ sung phù hợp với đặc điểm của công trình cho việc thiết kế 01 thang bộ N2 thay thế thang N1 tại trục (X4-X5; Y1-Y2); thiết kế thang máy chữa cháy không bố trí buồng đệm tại trục (X4-X5; Y1-Y2) và các giải pháp chữa cháy để đặt máy bơm chữa cháy tạỉ tầng hầm 2 của công trình. Căn cứ các kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thấy rằng các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho việc (1) thiết kế 01 thang bộ N2 thay thế thang Nl; (2) thiết kế thang máy chữa cháy không bố trí buồng đệm; (3) đặt máy bơm tại tầng hầm 2 của công trình Khách sạn 211 Hàng Bông đã tuân thủ đúng theo quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD và Mục 3.2 - QCVN 13:2018/BXD. Theo đó, Bộ Xây dựng đồng ý với các giải pháp bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty cổ phần đầu tư thương mại và du lịch Xuân Minh thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời và các yêu cầu bổ sung tại văn bản số 1968/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa dự án vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1358/BXD-KHCN


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1358-BXD-KHCN_31102019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE