Phản hồi các kiến nghị
 
Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình Khối nhà A - Tổ hợp kinh doanh công nghệ phát triển tin học Mite
10/31/19 5:00 PM

Bộ Xây dựng nhận công văn số 97/CV-HT, ngày 14/10/2019 của Công ty Cổ phần đầu tư và khoáng sản Hợp Thành về bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Khối nhà A - Tổ hợp kinh doanh công nghệ phát triển tin học Mitec để bán cho Bộ Giao thông Vận tải làm trụ sở, xây dựng tại Lô E2 - khu đô thị mới cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1355/BXD-KHCN (31/10/2019) trả lời như sau:

Ngày 10/10/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 2053/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về PCCC gửi Công ty Cổ phần đầu tư và khoáng sản Hợp Thành về chấp thuận các giải pháp thiết kế về PCCC bổ sung phù hợp với đặc điểm của công trình cho 01 buồng thang bộ loại N2 tại vị trí trục (X4B-X5; Y4-Y5) của công trình. Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất chấp thuận các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận để thay thế quy định tại Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế thang bộ loại N2 thay thế thang loại N1 đối với công trình nêu trên.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản Họp Thành thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lơi, lưu ý tại văn bản số 2053/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1355/BXD-KHCN


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1355-BXD-KHCN_31102019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE